Taloyhtiöiden pyöräilynedistämisneuvonta

Taloyhtiöiden hallituksien jäsenille, kiinnostuneille asukkaille ja isännöitsijöille järjestetään koulutusta siitä, mitä pyöränsäilytystiloja ja muita taloyhtiöiden pyöräilyjärjestelyjä uudistettaessa kannattaa huomioida sekä ohjeistetaan hylättyjen pyörien poistamisen oikea menettely.

Esimerkiksi putkiremonttien yhteydessä toteutetaan usein yhteisten tilojen kunnostuksia ja uudelleen järjestelyjä, joilla voidaan olennaisesti parantaa pyörien säilytysmahdollisuuksia. Koulutustilaisuus voidaankin yhdistää esimerkiksi putkiremontti-aiheiseen asukasiltaan tai järjestää kokonaan omana tilaisuutenaan.

 

taloyhtiokuva