Pyöräilyopetusta maahanmuuttajille

 

Pyöräilyyn kannustavina toimintamuotoina ovat myös aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetus. Tavoitteena on opettaa pyöräilyn perustaitoja maahanmuuttajille, joiden kotimaissa pyöräily ei ole yleistä. Erityisesti monet maahanmuuttajanaiset ovat jääneet vaille pyöräilyn opetusta. Pyöräily laajentaa liikkumisen piiriä ja monella tapaa edistää kotoutumista. Aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetuksen järjestämisessä yhteistyötä voidaan tehdä kaupunkien maahanmuuttajatyön koordinaattoreiden ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.  Viime elokuussa Suvilahdessa maahanmuuttajanaisille järjestetty kurssi keräsi paljon kiitosta.

 

maahanmuuttajakoulutuskuva

Kuvaaja: Outi Rissanen