Kaupunginosien palvelukartat

Lähellä olevat palvelut ovat tärkeä edellytys sille, että asiointimatkoja voidaan tehdä pyöräillen ja kävellen. Lähipalveluiden olemassaolo on myös olennainen osa kaupunginosan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.
Osana Helsingin pyöräilevät kaupunginosat -hanketta kaupunginosista tuotetaan palvelukarttoja. Tiedot alueen palveluista kerätään HePon, kaupunginosiin perustettavien liikenneryhmien, yritysten ja kaupungin palvelupisteiden yhteistyönä. Palveluiden lisäksi karttaan merkitään keskeiset kävely- ja pyöräilyreitit ja näin ollen niillä on täydentävä roolinsa pääkaupunkiseudun palvelukarttaan nähden.