Kaavakoulu

Järjestämiimme koulutuksiin kuuluu esimerkiksi kaavakoulu, jossa opetetaan lukemaan katusuunnitelmaluonnoksia sekä vaikuttamaan oman asuinalueensa kaupunkisuunnitteluun tuomalla esiin omia ideoita ja parannusehdotuksia erityisesti pyöräilyn osalta.

Käytännössä kaavakoulua toteutetaan kaupunginosissa pyöräillen tehtävänä liikenneolosuhteiden katselmuksena ja sen perään toteutettuna ohjattuna keskusteluna kaavoituksen periaatteista. Tärkeä rooli on Kerro kartalla -palvelun avulla tehtävällä tiedonkeruulla.

Kaupunginosissa heikot pyöräliikenneratkaisut tuottavat usein luovia ja samalla vakiintuneita tapoja pyöräillä kyseiset ongelmakohdat. Kaavakoulun aluksi ajamme katuajokoulutuksenomaisesti asuinalueen pyöräväyliä heikkojen ratkaisujen paikantamiseksi. Ongelmakohdissa pysähdymme ja pohdimme:

1) miten pyöräilijät ja muut tiellä liikkujat tällä hetkellä käyttäytyvät ongelmakohdassa

2) miten paikka olisi liikennesääntöjen mukaisesti ajattava

3) miten kohde olisi suunniteltava pyöräilijälle turvalliseksi ja sujuvaksi

Reitin suunnittelussa käytetään hyväksi Kerro kartalla -palvelulla asuinalueelta kerättyä tietoa pyöräliikenteen ongelmakohdista ja pyöräilykäytännöistä. Tyypillisiä huomioitavia asioita ovat esimerkiksi autojen ajonopeudet, pyörä- ja kävelyliikenteen erottelu, pyöräväylien jatkuvuus ja reunakiveykset.

Pyöräilyn jälkeen siirrytään esimerkiksi asukasyhdistyksen kylätaloon tai paikalliseen kahvilaan käymään läpi hyvän pyöräliikennesuunnittelun perusajatuksia sekä kaavaehdotusten lukemisen ja muistutusten laatimisen periaatteita. Opetuksessa painotetaan nimenomaan lähiöiden liikenneympäristöön ja liikennesuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Myös  keskusteluosuudessa käytetään hyväksi Kerro kartalla -kyselyn mahdollisesti tuottamaa aineistoa alueelta.