Toiminta

Hyvä työpaikka pyöräillä (2012)

HePon toteuttama kaksivuotinen Hyvä työpaikka pyöräillä -projekti on työpaikoille suunnattu projekti pyöräilyn lisäämiseksi, ja sille on saatu tukea Liikenneviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön liikkumisen ohjauksen T&K hankehausta. Projektiin kuuluu erilaisia työpaikoilla tapahtuvia koulutus- ja opastustilaisuuksia.

Pääpyöräväylien Kuntokartoitusprojekti (2010)

Syksyllä 2010 HePo toteutti Helsingin kaupungin rakennusvirastolle (HKR) pääpyöräväylien kuntokartoituksen. Kartoituksessa selvitettiin noin 80 km matkalta keskeisimpien pyöräväylien puutteet, jotta kaupunki voisi parantaa niitä ja luoda ensiluokkaisen pääpyöräväyläverkoston. Hanketta varten koottiin 6-jäseninen työryhmä. Yli 500 havaintoa sisältävä raportti luovutettiin tilaajalle vuonna 2011.

Valittu reitistö perustui sekä virastojen liikennelaskentoihin että yleisön aiemmin antamaan palautteeseen mm. Fillarikanavan kautta. Kartoitustyössä kiinnitettiin huomiota reitin jatkuvuuteen ja turvallisuuteen sekä teknisiin yksityiskohtiin kuten reunakiveyksiin, pinnoitteen kuntoon, valaistukseen yms. Kartoituksesta laadittiin yksityiskohtainen raportti kaupungin käyttöön sekä yhteenveto julkaistavaksi.