Arkisto (tagi) seutureitti

Muistutus Hansatien katusuunnitelmasta

Espoon Kauklahdessa kulkevalle Hansatielle suunnitellaan muutoksia Kauklahdenväylän risteyksen tuntumaan. Suunnittelualue käsittää suunnilleen Valhallantien ja Räävelintien välisen alueen. Hansatien ja Valhallantien risteykseen suunnitellaan liikenneympyrää ja Lidlin edustalle linja-autojen ajantasauspysäkkiä. Sekä Hansatie että Kauklahdenväylä kuuluvat pyöräliikenteen seutureittiverkkoon. Seutureitit ovat laatukäytävien jälkeen seuraavaksi tärkeimpiä pääreittejä. Pääreittien ominaisuuksiin kuuluu mm. reittien ennakoitavuus ja jatkuvuus. Suunnittelualueella erityisesti Hansatieltä Kauklahdenväylää Kirkkonummen […]

Jatka lukemista

Muistutus Lähderannantien katusuunnitelmasta

Lähderannantie on Espoon Laaksolahdessa sijaitseva alueellinen kokoojakatu, joka palvelee työmatka-, asiointi- ja asukasliikennettä. Lisäksi katu toimii liityntäliikenteen reittinä Keran juna-asemalle. HSL:n laatimassa Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä Lähderannantie on määritelty seutureitiksi, jolle on asetettu tiettyjä laatutasotavoitteita. Tavoitteet koskevat mm. risteysjärjestelyitä, kulkumuotojen erottelua ja pyörätien leveyttä. Katusuunnitelmassa laatutasotavoitteita ei ole kaikilta osin huomioitu. Lähderannantien […]

Jatka lukemista