Arkisto (tagi) liikenneympyrä

Muistutus Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavasta

Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaava oli nähtävillä 18.11.-19.12.2016. HePo jätti kaavasta muistutuksen. Ida Aalbergin tie on päättyvä tonttikatu ja Näyttelijäntie paikallinen kokoojakatu Pohjois-Haagassa. Niiden risteykseen suunnitellaan liikenneympyrää. Liikenneympyrä on kyseisessä paikassa ylimitoitettu ja tarpeeton. Se pidentäisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä, ja sen ainoa hyöty olisi autoliikenteen sujuvoittaminen. Lisäksi suunnitelma on kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeen, katutilan mitoitusohjeen sekä esikaupunkien tavoiteverkon […]

Jatka lukemista

Muistutus Kivistön katusuunnitelmista

Vantaan Kivistöön on rakentumassa uusi kaupunginosa, jonka kaupallinen ja palveluiden keskus syntyy Kehäradan varrelle Kivistön aseman ympärille. Alueen katusuunnitelmia oli nähtävillä huhtikuussa 2012. Jo tuolloin HePo jätti muistutuksen, jossa kiinnitettiin huomiota mm. liikenneympyröiden turvallisuuteen. Katusuunnitelmaehdotuksissa useat pääkatujen risteykset oli toteutettu kaksikaistaisina liikenneympyröinä, joissa jalankulku- ja pyöräliikenne risteää moottoriajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa. Tällaisissa liittymissä kävelijöiden ja […]

Jatka lukemista

HePon kommentti Oulunkylän katusuunnitelmaluonnoksista

Käskynhaltijantielle ja Mäkitorpantielle suunnitellaan muutoksia pyöräteihin. Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 20.3.2015 asti. HePo jätti kommentin suunnitelmaluonnoksista. Suunnitellut muutokset eivät oleellisesti paranna Käskynhaltijantien pyöräily-yhteyksiä. ”Parannukset” on tehty autoilun sujuvuuden ehdoilla ja aikaa sitten vanhentuneiden suunnitteluperiaatteiden mukaan. Käskynhaltijantien maantiemäistä profiilia ei muuteta. Ajokaistat ovat leveät ja kaarresäteet autoille loivat. Pyörätiet ovat kapeat ja niille on tehty jyrkkiä ja […]

Jatka lukemista

Muistutus Gotlanninkadun katusuunnitelmasta

Itäkeskukseen on suunnitteilla uusi Gotlanninkatu-niminen katuyhteys Marjaniementien ja Visbynkadun välille. Autoliikenteelle Gotlanninkatu on vähäinen paikallisliikenteen yhteys. Sen sijaan pyöräliikenteen kannalta katu osuu reitille, joka on jo nykyään merkittävä itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -raportissa Gotlanninkatu onkin merkitty osaksi tulevaa baanaverkkoa. Lisäksi Marjaniementie on paikallisliikenteelle keskeinen pohjois-eteläsuuntainen yhteys. Katusuunnitelmaluonnos oli kommentoitavana tammi-helmikuun vaihteessa […]

Jatka lukemista

Kommentti Gotlanninkadun katusuunnitelmaluonnoksesta

Itäkeskukseen on suunnitteilla uusi Gotlanninkatu-niminen katuyhteys Marjaniementien ja Visbynkadun välille. Autoliikenteelle Gotlanninkatu on vähäinen paikallisliikenteen yhteys. Sen sijaan pyöräliikenteen kannalta katu osuu reitille, joka on jo nykyään merkittävä itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -raportissa Gotlanninkatu onkin merkitty osaksi tulevaa baanaverkkoa. Lisäksi Marjaniementie on paikallisliikenteelle keskeinen pohjois-eteläsuuntainen yhteys. Tästä huolimatta pyöräilyn sujuvuutta, baanaverkon […]

Jatka lukemista