Arkisto (tagi) ely-keskus

Lausunto Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013-2016

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatima Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013-2016 oli lausuntokierroksella 6.6.-30.10.2012. HePolle ei lausuntopyyntöä lähetetty, mutta suunnitelmaa päätettiin kommentoida tästä huolimatta. Suunnitelmassa käsitellään liikennejärjestelmän kehittämistä, liikenneturvallisuutta, joukkoliikenteen järjestämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, kunnossapitoa sekä rahoitusta. Lisäksi suunnitelmassa listataan investointihankkeet suunnitelmakaudelle 2013-2016. HePon lausunnossa nostetaan esille pyöräteihin liittyviä ongelmia erityisesti moottori- ja kehäteillä, […]

Jatka lukemista