Arkisto (tagi) asemakaava

Muistutus Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavasta

Ruukinranta-Tarvaspään alue käsittää Kehä I:n ja Helsingin rajan välisen alueen Turunväylän eteläpuolella. Kaavahankkeen tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, joka sieltä vielä puuttuu. Lisäksi alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista ja alueen halki kulkevan uuden kokoojakadun rakentamista. Alueen läpi kulkee useiden pyöräliikenteen laatureittien eli baanojen linjauksia. Nykyisin väylien laatutaso ei vielä vastaa baanojen tasoa ja alueella onkin runsaasti kehitettävää. […]

Jatka lukemista

Muistutus Perkkaan radanvarren asemakaavasta

Perkkaalle suunnitellaan toimistotaloja ja sisähuvipuistoa rantaradan ja Perkkaantien väliselle alueelle. Suunnittelualueen länsiosan läpi kulkee nykyinen Kehä I:n suuntainen pääpyöräilyreitti, joka on määritelty laatukäytäväksi HSL:n Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä. Asemakaavaehdotuksen mukaan rakennukset sijoittuisivat kyseisen pyöräreitin päälle, ja reitti siirtyisi kiertämään alueen ympäri. Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.4.-2.5.2013. HePo jätti tuolloin suunnitelmista mielipiteen, jossa […]

Jatka lukemista

Mielipide Perkkaan radanvarren asemakaavasta

Perkkaalle suunnitellaan toimistotaloja ja sisähuvipuistoa rantaradan ja Perkkaantien väliselle alueelle. Suunnittelualueen länsiosan läpi kulkee nykyinen Kehä I:n suuntainen pääpyöräilyreitti, joka on määritelty laatukäytäväksi HSL:n Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä. Valmisteluvaiheessa olevassa asemakaavassa rakennukset sijoittuisivat kyseisen pyöräreitin päälle, ja reitti siirtyisi kiertämään alueen ympäri. Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.4.-2.5.2013. HePo jätti suunnitelmista mielipiteen, jossa […]

Jatka lukemista