HePon liikenneryhmä

Liikenneryhmän jäseniä tapaamisessa Kulmahuoneella marraskuussa 2012. Kuva: Janne N.

Liikenneryhmän tapaaminen Kulmahuoneella marraskuussa 2012.

HePon liikennepoliittinen työryhmä laatii muistutuksia, kommentteja ja lausuntoja ajankohtaisista suunnitelmista, kuten asemakaavoista ja katusuunnitelmista. Työryhmä seuraa liikennejärjestelmän kehittymistä pyöräilijöiden kannalta ja pyrkii ottamaan kantaa havaitsemiinsa epäkohtiin.

Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus päästä keskustelemaan valmisteilla olevista suunnitelmista virkamiesten ja suunnittelukonsulttien kanssa. Liikenne- ja katusuunnitelmien lisäksi kommentoitavina voivat olla esimerkiksi uudenlaiset pyörätelineet. Työryhmä on kommentoinut myös muun muassa äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusta pyöräilyturvallisuuteen sekä laatinut liikenneturvallisuusesitteitä.

Liikenneryhmä koostuu muutamasta kymmenestä henkilöstä, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan konkreettisesti liikenneympäristöön. Liikenneryhmän pääasiallisena keskustelu- ja toimintakanavana toimii sähköpostilista. Sähköpostitse käytävän keskustelun lisäksi työryhmä järjestää tarvittaessa tapaamisia, työpajoja ja katselmointeja. Ryhmän sähköpostilistalle välitetään tietoa ajankohtaisista suunnitelmista ja HePolle tulleista kommenttipyynnöistä.

Kuinka liityn mukaan?

Liikenneryhmän sähköpostilistalle voi liittyä kuka tahansa HePon jäsen. Ryhmän jäsenyys ei edellytä minkään alan erikoisosaamista, vaan tärkeintä on kiinnostus ja mahdollisuus käyttää aikaa ryhmän toimintaan. Mukaan ryhmän sähköpostilistalle pääsee ilmoittautumalla osoitteeseen info at hepo.fi. Lisätietoja ryhmän toiminnasta antavat Timo Hast ja Otso Kivekäs (etunimi.sukunimi@hepo.fi).

Tavoitteena on, että ryhmän jäsenet osallistuisivat aktiivisesti toimintaan ja tutustuisivat toisiinsa. Ryhmän sähköpostilistalla olevat osoitteet ovat julkisia muille listan jäsenille.