Pyörä ja liikenne

Pyöräily on liikennettä, polkupyörä on ajoneuvo

HePon tavoitteena on, että pyöräily nähdään osana liikennejärjestelmää ja pyöräilyn tarpeet otetaan huomioon suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Suomessa pyöräily on haluttu erottaa muusta ajoneuvoliikenteestä. On painotettu turvallisuutta, mutta ei niinkään sujuvuutta.

Parhaimmillaan pyörätiet ovat tarpeellisia, ja monin paikoin ne lisäävät aidosti turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Huonoimmillaan niistä on enemmän haittaa, jopa turvallisuuden kannalta. Jos rakennetaan pyöräteitä, pitää tehdä hyviä ja toimivia pyöräteitä.

Erottelupolitiikan seurauksena liikennejärjestelmään jää harmaita alueita, joissa pyöräilijää koskevat säännöt ovat puutteellisia tai epäselviä. Pyöräilijän onnettomuusriski on tällaisissa paikoissa suuri, ja mahdollisissa onnettomuustapauksissa pyöräilijän oikeusturva on heikko.

Pyöräilijän unelma ei ole kaupunki täynnä pyöräteitä, vaan kaupunki, jossa on turvallista ja miellyttävää ajaa pyörällä, vaikka siellä ei olisi ainuttakaan pyörätietä.

Pyöräilijä, katso ympärillesi!

Pyöräilyn toissijainen asema liikenteessä ei ole syntynyt itsestään eikä se muutu muuksi itsestään.

HePo pyrkii antamaan polkupyörällä liikkuville tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa pyöräilyolosuhteisiin. HePo pyrkii vaikuttamaan suunnitteluun, rakentamiseen, lainsäädäntöön ja asenteisiin pyöräliikenteen aseman parantamiseksi.

Pyöräilijänä sinun ei ole pakko alistua siihen, että väylät ovat hoitamatta, opasteet puuttuvat tai että muut tienkäyttäjät eivät kunnioita oikeuksiasi pyöräilijänä.

Jotkut pyöräilijät ajavat sakkojenkin uhalla jalkakäytävällä, kun ajattelevat sen olevan vähäisempi riski kuin ajoradalla ajo. He hyväksyvät hiljaisesti sen, että ajoradat eivät kuulu heille. HePo vaatii, että pyöräilijän on voitava turvallisesti ja sujuvasti ajaa siellä, missä hänen liikennesääntöjen mukaan on ajettava.

Pyöräilijät, ilmoittakaa epäkohdista ja vaarallisista paikoista vastuuviranomaisille. Ongelmista voi ilmoittaa myös HePolle joko palautelomakkeella tai sähköpostitse (info at hepo.fi).