HePon tulevaisuudesta

VelluPuhuin syyskokouksessa siitä minkälaisen haluaisin HePon olevan tulevaisuudessa ja kävin vähän läpi yhdistyksen nykytilaa. Ajattelin purkaa esitykseni myös blogeiksi, joista tämä on ensimmäinen. Olen ollut toiminnassa mukana aktiivina nyt vajaan kaksi vuotta ja kirjoitan siltä pohjalta.

HePon tarkoitus on edistää pyöräliikennettä pääkaupunkiseudulla. Teemme vaikuttamistyötä koko ajan, mutta sitä voidaan tehdä vielä nykyistä paremmin. Meidän on otettava kantaa rohkeasti, tehtävä omia avauksia, oltava rakentavia ja tarjottava ratkaisuja paikallisiin ja laajempiinkin pyöräliikenteen ja yhteiskunnan ongelmiin. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos tai liikenteen paikallisten päästöjen vähentäminen. Jotta olisimme parempia, yhdistyksen on siirrettävä vaikuttamisen painopistettä liikenne- ja katusuunnitelmien yksityiskohdista vaikuttamiseen poliitikkojen ja virkamiesten suuntaan. Tällä tavalla yhdistyksen vaikuttavuus kasvaa ja saadaan nykyistä nopeampi muutos pyöräilyn olosuhteisiin. Tämän vuoksi toimijoiden asiantuntemusta, kykyä viestiä ja vaikuttaa on kehitettävä.

HePon vaikuttamistehtävää tukee pyöräilijöiden yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Yhteisöllisyys tekee yhdistyksestä lähestyttävän ja tuo uusia kiinnostuneita henkilöitä tekemään yhdistyksen toimintaa. Yhteisöllisyyden rakentaminen tarkoittaa pyöräilijöiden välisen keskustelun mahdollistamista, tilaisuuksia tavata toisia säännöllisesti, jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamista ja sitä että muistamme kiittää yhteisön puolesta toimineita henkilöitä. Teemme kaikkea tätä jo, mutta voimme olla tässäkin parempia.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Polkupyöräilijät ry, mutta jäsenkuntaa on merkittäviä määriä myös Espoossa ja Vantaalla. Onkin syytä miettiä yhdistyksen nimen muuttamista. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun pyöräilijät ry voisi olla hyvä nimi. Toki nimenmuutoksen yhteydessä olisi otettava huomioon se, että nykyinen nimi on varsin tunnettu ja on huolehdittava siirtymästä hallitusti uuden nimen käyttöön. Yhdistyksen toiminnan laajentaminen Espoossa ja Vantaalla on tärkeää, sillä vaikuttamisen aiheet ovat usein hyvin samankaltaisia ja pyöräilijät tarvitsevat edustajan kaikissa kolmessa kaupungissa. Lisäksi tämä toisi lisää jäseniä ja siten lisää resursseja ja vaikutusvaltaa yhdistykselle.

HePo on tärkeä toimija, mutta kooltaan yhdistys on suhteellisen pieni. Yksin yhdistyksen on vaikea saada muutosta aikaiseksi riittävän nopeasti. Onkin tärkeää tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kaupunkien, muiden järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan yhdessä. Teemme toki nykyäänkin yhteistyötä, mutta voisimme tehdä paljon enemmän.

HePon tulevaisuudessa on siis parempaa vaikuttamistyötä, enemmän yhteisöllisyyttä, laajempi toimintakenttä ja enemmän yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Jos siis minulta kysytään. Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti tai lähetä minulle sähköpostia: pj@hepo.fi. Hyvää alkavaa pyöräilytalvea!

Vellu Taskila
HePon puheenjohtaja

Tagit:, , , , ,