Mielipidekirjoituksemme 27.2.2018 HS:ssa: Pyörätunneli palvelee kaikkia kaupunkilaisia

Sillan rakentaminen voi olla tunnelia halvempi ratkaisu. Mutta miksi rakentaa sellaista, jota kaupunkilaiset eivät käytä?

Lari Malmberg käsitteli kommentissaan (HS 25.2.) ratapihan alittavaksi suunniteltua pyörätunnelia ja sille vaihtoehdoksi esitettyä siltaa. Helsingin Polkupyöräilijät ry pitää tunnelia parempana kuin nykytilaa tai esitettyjä siltavaihtoehtoja. Kaupungin teettämät kattavat selvitykset ovat todenneet ratapihan alittavan tunnelin kaikin puolin ylivertaiseksi vaihtoehdoksi.

Nykyinen Kaivokadun kautta kulkeva pyöräily-yhteys on huono, sillä se lisää vaaratilanteita eri liikkujien välillä. Tutkimukset osoittavat, että paras tapa edistää liikenneturvallisuutta tällaisessa tilanteessa on paremman infrastruktuurin rakentaminen. Tunneli olisi tähän vastauksen tuova esteetön vaihtoehto, joka mahdollistaisi ratapihan toiselle puolelle pyöräilyn myös huonommin liikkuville.

Siltavaihtoehto on liian korkea, joten se ei palvelisi kaikkia pyörällä liikkuvia. Tämä ei edistäisi kaupungin tavoitteita, sillä liian jyrkät rampit ja sillan puutteellinen talvikunnossapito eivät lisää pyöräilymääriä. Sillan rakentaminen voi olla tunnelia halvempi ratkaisu, mutta miksi rakentaa jotakin mitä kaupunkilaiset eivät käytä?

Vellu Taskila
puheenjohtaja
Helsingin polkupyöräilijät ry