Uusi tieliikennelaki selkeyttäisi pyöräilyä

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ehdotuksensa uudeksi tieliikennelaiksi 15. helmikuuta. HePo on odottanut lakiuudistusta jo pitkään yhdessä Pyöräliiton ja muiden pyöräjärjestöjen kanssa. Voimassa oleva laki on vuodelta 1981 ja sitä on muutettu useita kymmeniä kertoja.

Nyt lausuntokierrokselle lähteneessä lakiluonnoksessa on runsaasti parannuksia pyöräilyn hyväksi. Uudella liikennemerkillä voitaisiin sallia kaksisuuntainen pyöräily yksisuuntaisella kadulla. Tämä monissa Euroopan kaupungeissa yleinen käytäntö sujuvoittaa liikkumista keskustoissa, kun hiljaisilla yksisuuntaisilla kaduilla voidaan sallia joustavampi pyöräliikenne. Lisäksi lakiin otettaisiin uusi käsite pyöräkatu, jolla autoilijan tulisi antaa esteetön kulku pyörille ja sovittaa nopeutensa pyöräliikenteen mukaiseksi.

Pyöräkadun alkaminen ja päättyminen merkittäisiin uudella liikennemerkillä.

Pyöräkadun alkaminen ja päättyminen merkittäisiin uudella liikennemerkillä.

Pyöräliitossa lakiesitys nähdään pääsääntöisesti erittäin positiivisena: se lisää pyöräilyn turvallisuutta, sujuvuutta ja selkeyttää pyöräteiden suunnittelua.

Tieliikennelain uudistus on monella tapaa parannus pyöräilyn olosuhteisiin Suomessa. Useita muualla Euroopassa käytössä olevia käytäntöjä otetaan käyttöön ja eri puolilla maata olleita kokeiluja vakinaistetaan,

toteaa Pyöräliiton puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Esimerkiksi jatkossa pyörätie on oletuksena yksisuuntainen ja kadun oikeassa reunassa. Jos se on kaksisuuntainen, tämä merkittäisiin lisäkilvellä. Muutos parantaa merkittävästi pyöräteiden turvallisuutta.

Pyörätien jatke merkitään jatkossa vain risteyksiin, joissa autoilijoilla on väistämisvelvollisuus pyöräilijään nähden. Muualla käytetään suojatien merkintää. Ja laissa lukee erikseen, että suojatielläkin saa ajaa. Muutos on hyvä, koska nykyisellään pyörätien jatke ei tarkoita oikeastaan mitään: se ei vaikuta kenenkään velvollisuuksiin,

Kivekäs sanoo.

Uudella merkillä osoitettaisiin väistämisvelvollisuus pyörätien jatketta käyttävään pyöräilijään nähden.

Uudella merkillä osoitettaisiin väistämisvelvollisuus pyörätien jatketta käyttävään pyöräilijään nähden. Merkkiä voitaisiin käyttää vain korotetun pyörätien jatkeen kohdalla.

Taajamanopeuksien lasku hyödyttäisi kaikkia

Lakiehdotuksessa on kolme merkittävää ongelmaa. Yksi niistä on yleisrajoituksen säilyminen taajamissa 50 km/h:ssa.

Jo nyt monessa taajamassa on pääsääntöisesti 30 km/h tai 40 km/h nopeusrajoitukset. Tämä lisää erityisesti lasten ja ikäihmisten turvallisuutta, parantaa liikenteen sujuvuutta jojottelun vähentyessä ja ohjaa katusuunnittelijoita tekemään ihmisystävällisempää ympäristöä. 50 km/h yleisrajoituksesta uhkaa tulla samantapainen ongelma kuin nyt voimassa olevasta pyöräilijän väistämissäännöstä: yleissääntö, joka on useimmiten kumottu liikennemerkillä,

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen ihmettelee.

Pyörätielle ja jalkakäytävälle pysähtyminen pitäisi kieltää

Auton pysäyttämisen selkeä kielto pyörätielle ja jalkakäytävlle on merkittävä puute lakiehdotuksessa. Nykylakikaan ei salli pysäköintiä pyörätielle, mutta pysäyttämissäädös on kaikkine monimutkaisine ehtoineen johtanut käytäntöön, että pyörätielle tai jalkakäytävälle pysäköinnistä ei juuri koskaan sakoteta. Ja liikennekulttuuri on sen mukainen,

Kivekäs jatkaa.

Useimmissa Euroopan maissa jakeluautot, taksit ja vastaavat pysähtyvät ajoradalle, ja tarvittava lastaus hoidetaan siitä. Se on yksinkertaista ja suhteellisen ongelmatonta. Suomessa on muodostunut tavaksi pysähtyä jalkakäytävälle tai pyörätielle.

Pyöräilijän ohittamiselle pitäisi määrätä minimietäisyys

Pyöräliiton mielestä kolmas ongelma on, että lakiehdotuksessa todetaan, että ”Ohittajan on pidettävä turvallinen väli ohitettavaan ajoneuvoon tai jalankulkijaan ja muutenkin huolehdittava, että ohitus ei vaaranna turvallisuutta.” Tämäkin säännös on periaatteessa hyvä, mutta liikennekulttuuri ja oikeuskäytäntö on muodostunut sellaiseksi, että edes pyöräilijän päälleajoissa ei aina katsota ohitusetäisyyden olleen liian pieni.

Esimerkiksi Espanjassa käytössä oleva 1,5 metrin minimietäisyys olisi hyvä ja selkeä,

Kivekäs esittää.

Kävelykadun merkkiin lisättäisiin polkupyörän kuva selkiyttämään jo nykyisinkin voimassaolevaa sääntöä, jonka mukaan pyörällä saa ajaa kävelykadulla.

Kävelykadun merkkiin lisättäisiin polkupyörän kuva selkiyttämään jo nykyisinkin voimassaolevaa sääntöä, jonka mukaan pyörällä saa ajaa kävelykadulla.

Tagit:, , , , , , ,