Kommentti tiesuunnitelmaluonnoksesta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä

Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus suunnittelevat Kehä I:n parantamista välillä Kalevalantie – Turunväylä. Hankkeen tarkoituksena on korvata eritasoliittymillä nykyisiä liikennevaloristeyksiä. Suunnitelmat liittyvät myös Raide-Jokerin toteuttamiseen, sillä Kehä I:n pintaa on laskettava alaspäin kohdassa, jossa pikaraitiotien silta tulevaisuudessa ylittää Kehän.

Hankkeen yhteydessä olisi mahdollisuus lisäksi parantaa Kehän varrella kulkevan Leppävaaran ja Tapiola-Otaniemi-alueen välisen pyöräliikenteen pääreitin laatutasoa. Laatureittikriteereiden mukaista jalankulun ja pyöräilyn erottelua ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Osia nykyisestä kapeasta väylästä jäisi suunnitelman mukaan jopa kokonaan ilman parannuksia.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2016, ja ne olivat kommentoitavina 2.-9.3.2016. HePo jätti suunnitelmista kommentin, jossa muistutetaan suunnitteluohjeiden mukaisista laatureittikriteereistä ja korostetaan, että koko yhteysväli tulee parantaa laatureittitasoiseksi yhdellä kertaa. Lisäksi kommentissa esitetään joitain yksityiskohtia koskevia parannusehdotuksia, kuten näkyvyyksien parantamista, kaarteiden loiventamista ja siltaramppien loiventamista.

Suunnitelmaluonnoksiin ja HePon kommenttiin voi tutustua:

Lisätietoa hankkeesta Espoon kaupungin sivuilla.

Tagit:, , ,