Muistutus Kivistön katusuunnitelmista

Vantaan Kivistöön on rakentumassa uusi kaupunginosa, jonka kaupallinen ja palveluiden keskus syntyy Kehäradan varrelle Kivistön aseman ympärille. Alueen katusuunnitelmia oli nähtävillä huhtikuussa 2012. Jo tuolloin HePo jätti muistutuksen, jossa kiinnitettiin huomiota mm. liikenneympyröiden turvallisuuteen. Katusuunnitelmaehdotuksissa useat pääkatujen risteykset oli toteutettu kaksikaistaisina liikenneympyröinä, joissa jalankulku- ja pyöräliikenne risteää moottoriajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa. Tällaisissa liittymissä kävelijöiden ja pyöräilijöiden asema ja turvallisuus on kyseenalainen.

Vuoden 2012 jälkeen pieni osa kaduista on ehditty rakentaa, mutta suurin osa on vielä suunnitelmavaiheessa. Lisäksi suunnitelmat ovat vuoden 2012 jälkeen muuttuneet. Uudet katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 17.-30.9.2015. Muutoksista ja HePon aiemmasta muistutuksesta huolimatta liikenneympyröiden turvallisuus ei ole parantunut. HePo jättikin uuden muistutuksen, jossa kiinnitetään huomiota mm. liikenneympyröihin ja muihin väistämisvelvollisuuksiltaan epäselviin ratkaisuihin.

Päivitys: Vantaan tekninen lautakunta hyväksyi Kivistön katusuunnitelmat 19.1.2016.

Tagit:, , , ,