Muistutus Gotlanninkadun katusuunnitelmasta

Itäkeskukseen on suunnitteilla uusi Gotlanninkatu-niminen katuyhteys Marjaniementien ja Visbynkadun välille. Autoliikenteelle Gotlanninkatu on vähäinen paikallisliikenteen yhteys. Sen sijaan pyöräliikenteen kannalta katu osuu reitille, joka on jo nykyään merkittävä itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -raportissa Gotlanninkatu onkin merkitty osaksi tulevaa baanaverkkoa. Lisäksi Marjaniementie on paikallisliikenteelle keskeinen pohjois-eteläsuuntainen yhteys.

Katusuunnitelmaluonnos oli kommentoitavana tammi-helmikuun vaihteessa 3.2.2014 asti. Luonnoksessa Marjaniementien ja Gotlanninkadun risteys esitettiin rakennettavaksi liikenneympyränä. Luonnoksessa pyörätie oli linjattu etäälle ympyrästä siten, että etuajo-oikeutettu pyöräilijä joutuu yllättäen kääntymään jyrkästi väistämisvelvollisen autoilijan eteen. Lisäksi pyörätien ja jalkakäytävän jyrkkä linjaus johtaa siihen, että jalankulkijat todennäköisesti pyrkivät oikaisemaan pyörätietä ja pyörätien jatketta pitkin. HePo jätti rakennusvirastolle 2.2.2014 kommentin, jossa muistutettiin pyöräliikenteen laatukäytävien laatukriteereistä ja pyörätien turvallisesta linjaamisesta liikenneympyröissä. Huomiota kiinnitettiin myös reunakiviin.

Kommenttien perusteella suunnitelmaan on tehty joitain parannuksia, kuten loivennettu pyöräliikenteen ajolinjoja Marjaniementien ja Gotlanninkadun risteyksessä sekä levennetty Gotlanninkadun varrella kulkevaa baanaverkkoon kuuluvaa pyörätietä. Suunnitelmassa on kuitenkin edelleen ongelmia, kuten baanan linjaus Itäpolun ja Asujanpolun kohdalla. Lisäksi liikenneympyrän geometriaa tulisi edelleen parantaa liikenneturvallisuuden ja pyöräilyn sujuvuuden parantamiseksi.

HePo jätti suunnitelmasta 30.4.2014 muistutuksen, jossa em. epäkohtiin esitettiin parannuksia. HePon muistutukseen ja katusuunnitelmiin voi tutustua:

Tagit:, , ,