Muistutus Lähderannantien katusuunnitelmasta

Lähderannantie on Espoon Laaksolahdessa sijaitseva alueellinen kokoojakatu, joka palvelee työmatka-, asiointi- ja asukasliikennettä. Lisäksi katu toimii liityntäliikenteen reittinä Keran juna-asemalle.

HSL:n laatimassa Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä Lähderannantie on määritelty seutureitiksi, jolle on asetettu tiettyjä laatutasotavoitteita. Tavoitteet koskevat mm. risteysjärjestelyitä, kulkumuotojen erottelua ja pyörätien leveyttä. Katusuunnitelmassa laatutasotavoitteita ei ole kaikilta osin huomioitu.

Lähderannantien katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 15.-29.4.2013. HePo jätti suunnitelmasta muistutuksen, jossa esitetään HSL:n määrittelemien laatutasotavoitteiden huomioimista. Käytännössä tämä tarkoittaisi pyörä- ja jalankulkuväylien leventämistä, pyöräilyn ja jalankulun erottelua, risteysjärjestelyiden parantamista ja reunakivien poistamista pyörätien jatkeiden kohdalta.

HePon muistutus on luettavissa (pdf, 2,1 Mt).

Suunnitelmaan voi tutustua:
Lähderannantie välillä Pitkäjärventie – Tapionpolku, katusuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaukset (pdf, 1,4 Mt)

Päivitys: Espoon tekninen lautakunta hyväksyi Lähderannantien katusuunnitelman 19.6.2013. Asian käsittelyn aikana äänestettiin suunnitelman palauttamisesta valmisteluun siten, että Lähderannantien itäpuolella jalankulku ja pyöräily eroteltaisiin. Palautusesitys hävisi äänestyksessä, ja katusuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan ilman HePon esittämiä muutoksia. Asian käsittely ja kaupungin vastine HePon muistutukseen käy ilmi kokouksen pöytäkirjasta.

Tagit:, , ,