Muistutus Tapanilankaaren katusuunnitelmasta

Tapaninkylään Tapanilankaaren varrelle suunnitellaan melusuojausta rakentamalla meluaitaa ja -kaidetta lähinnä kadun pohjoisreunalle ja osittain myös eteläpuolelle. Suunnitelmiin sisältyy muutoksia bussipysäkki- ja risteysjärjestelyihin Tapanilankaaren ja Rintamasotilaantien sekä Tapanilankaaren ja Päivöläntien risteyksissä. Katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 23.1.-5.2.2013 välisenä aikana.

Tapanilankaaren pohjoispuolella kulkeva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on nykyisellään erittäin kapea. Tien käytettävissä olevaa osaa kaventavat lisäksi tienvarren puut ja pensaat. Suunnitelman mukaan tietä ei juurikaan levennettäisi, vaan kapeimmissa paikoissa väylän leveys olisi vain 3 metriä. Osa kasvillisuudesta poistuisi meluaidan rakentamisen myötä, mutta samalla uusi aita kaventaisi tietä ja muodostaisi näköesteitä risteyksiin. Muistutuksessaan HePo esittääkin väylän leventämistä sekä ja jalankulun ja pyöräilyn erottelua.

Muistutuksessa kiinnitetään huomiota myös mm. risteysjärjestelyihin. Erityisesti Rintamasotilaantien ja Päivöläntien risteyksissä pyörätien jatkeen linjaus on hankala ja sitä tulisi muuttaa.

HePon muistutus on luettavissa (pdf, 98 kt)

Suunnitelmiin voi tutustua:

Tagit:,