Jäsentiedote 45/2010

HePo vaatii oikaisua Poliisin tiedotteeseen, Toimintakoordinaattoria etsitään, Talvikauden retket ja lenkit, Tie- ja katusuunnitelmia…

Helsingin Polkupyöräilijät ry:n jäsentiedote – 45/2010
****************************************************************

 1. HePo vaatii oikaisua Poliisin tiedotteeseen 3.11.2010
 2. HePo etsii toimintakoordinaattoria ja/tai Polkija-lehden toimitussihteeriä
 3. HePon talvikauden retkiä ja kuntolenkkejä Maunulan majalta
 4. HLJ 2011: Liikennejärjestelmä-luonnoksen kehittämisohjelma lähetetty lausunnoille
 5. Liikenneolosuhteet 2035 -suunnitelma
 6. Oulunkylän ja Maunulan katusuunnitelmia
 7. Tiesuunnitelma: Maantien 114 parantaminen välillä Kehä II-Turunväylä
 8. Asukastilaisuus: Tutustu Etelä-Vuosaaren aluesuunnitelmaluonnokseen
 9. 16.11.2010: HLJ 2011 -luonnoksen yleisötilaisuus Messukeskuksessa
 10. Osallistu kaupungin liikennesuunnittelusivujen kehittämiseen: vastaa kyselyyn

****************************************************************

1. HePo vaatii oikaisua Poliisin tiedotteeseen 3.11.2010

HePo on jättänyt 5.11.2010 päivätyn oikaisupyynnön koskien liikkuvan poliisin tiedotetta ”Pyöräilijöiden riskit korostuvat risteyksissä – Suojatiellä ajaminen on kiellettyä” (3.11.2010).

HePo pitää Poliisin tiedotetta asenteellisena ja myös liikenneturvallisuutta heikentävänä. Siinä pyöräilijät nähdään onnettomuuksien aiheuttajina, ja samalla vahvistetaan monilla autoilijoilla olevia virheellisiä käsityksiä velvollisuuksistaan pyöräilijöitä kohtaan. Vastaamme poliisin väittämiin viittamaalla mm. Korkeimman oikeuden ratkaisuihin.

Media uutisoi aiheesta Poliisin tiedotteeseen perustuen, mikä johti runsaaseen nettikeskusteluun mm. Omakaupunki.fi-palvelussa [1]. HePo laski liikkeelle asiasta oman lehdistötiedotteensa. Aiheen osoittauduttua monitulkintaiseksi, on ainakin Vartti palannut aiheeseen tänään julkaistussa jutussaan [2].

HePo on pyytänyt myös eduskunnan oikeusasiamiestä ottamaan kantaa asiaan, jonka tulkinnanvaraisuus mitä ilmeisimmin vaarantaa pyöräilijöiden oikeusturvan.

Lue lausunnosta lisää sivuiltamme:
[vanhentunut linkki poistettu]

[1] http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/poliisi_arahtaa_pyorailijat_eivat_osaa_suojatiesaantoja/
[2] http://static.metrolive.fi/nakoislehdet/vartti/HC/VAR20101110/ (ks. sivu 3)

2. HePo etsii toimintakoordinaattoria ja/tai Polkija-lehden toimitussihteeriä

Koordinaattorin työn tarkempi sisältö neuvotellaan hakijan osaamisen mukaan. Lähtökohtaisesti siihen kuuluvat mm. yhdistyksen jäsenasiat ja tiedotus, kampanjoinnin suunnittelu sekä lausuntojen ja rahoitushakemusten valmistelu yhdessä hallituksen kanssa.

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu Polkija-lehden käytännön toteutus: juttujen ja kuvien editointi, taitto, lehden saattaminen painoon sekä jakelun järjestäminen.

Palkkioperusteisiin tehtäviin voidaan valita yksi tai kaksi henkilöä. Toimenkuvat voidaan yhdistää tehtävään valittavan valmiuksien mukaisesti ja tehtäväaluetta voidaan muokata valitun osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Työstä maksetaan erikseen sovittava palkkio. Sovittaessa palkkion voi laskuttaa myös yritystulona. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisesti jo vuoden 2010 puolella.

Työtehtävien kesto on sopimuksen mukaan 1-6 kuukautta. Työmäärä on sovittavissa ja se vastaa korkeintaan puolipäiväistä työskentelyä. Varsinaista päivittäistä työaikaa ei ole määritelty eikä Hepo voi välttämättä tarjota työpistettä. Menestyksekäs työskentely voi myöhemmin johtaa osa- tai kokoaikaisen työsuhteen solmimiseen edellyttäen että tähän saadaan rahoitus.

Hakijalta toivomme viestintä- ja yhteistyötaitoja, hyvää kielitaitoa ja laaja-alaista kiinnostusta pyöräilyä kohtaan erityisesti liikennemuotona. Sosiaaliset verkostot ja aiempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä ovat eduksi.

Hakijoilta toivotaan vapaamuotoista hakemusta, ansioluetteloa tai vastaavaa selvitystä aiemmasta toiminnasta sekä palkkiotoivomusta. Lisäksi hakijoita pyydetään mainitsemaan kiinnostaako heitä erityisesti toinen tehtävä vai molemmat.

Hakemuksia toivomme 26.11.2010 mennessä, jolloin myös postitse lähetettävien hakemusten tulee olla perillä. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteella petri.sipila at hepo.fi tai postitse osoitteella Helsingin Polkupyöräilijät ry, PL 81, 00531 Helsinki

Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Sipilä, petri.sipila at hepo.fi tai puh. 050 5115 940.

Huom: Tietoa hausta saa välittää kiinnostuneille!

3. HePon talvikauden retkiä ja kuntolenkkejä Maunulan majalta

Vaikka kelit kylmenevät, edelleen ajetaan! Lähdöt Maunulan majalta:

Retket

Sunnuntaisin klo 11.30 (24.10.2010-10.4.2011):

Leppoisavauhtinen pyöräretki, kesto n. 4 tuntia. Matka 30-60 km, keskivauhti alle 18 km/h. Retkikohde sovitaan yleensä vasta retkipäivänä Maunulan majalla, säätila huomioiden. Ajokalustoksi sopii mikä tahansa pyörä maantiepyörää lukuun ottamatta. Retken aikana pidetään juomataukoja, sekä kahvitauko.

Lenkit

Lauantaisin klo 10.30 (30.10.2010-18.12.2010):

Tasavauhtinen CC-lenkki kuntoilijoille ja talvikauden pk-harjoitteita hakeville kisakuskeille. Tarkoituksena on ajella pk-seudun pieniä hiekka- ja asvalttiteitä, joita ei juuri kesällä tule koluttua. Sopii kohtuullisen hyväkuntoisille pyöräilijöille. Matka 60-90 km. Lenkkien keskinopeus n. 20-24 km/h. Sopiva kalusto maastopyörä, cyclocross-pyörä tai hybridi.

Retket ja lenkit ajetaan osallistujien omalla vastuulla.

Tarkempaa tietoa retkistä ja lenkeistä kalenterissamme:
[vanhentunut linkki poistettu]

4. HLJ 2011: Liikennejärjestelmä-luonnoksen kehittämisohjelma lähetetty lausunnoille

HSL:n hallitus päätti 26.10. pitämässään kokouksessa hyväksyä HLJ 2011:n liikennejärjestelmäluonnoksen kehittämisohjelman ja ympäristöselostuksen lausuntoja ja kannanottoja varten.

Kehittämisohjelmaan ovat tervetulleita ottamaan kantaa kaikki halukkaat. Kantaa pyydetään ottamaan erityisesti siihen, ovatko kehittämisohjelman kokonaisuus ja sen sisältämät kehittämislinjaukset ja toimenpidekokonaisuudet toimivia ja kannatettavia. Kehittämisohjelma, ympäristöselostus sekä muuta HLJ-materiaalia löytyy verkkosivuilta osoitteesta http://www.hsl.fi/hlj.

Lausunnot ja kannanotot tulee toimittaa HSL:n kirjaamoon viimeistään perjantaina 14.1.2011 (os. Helsingin seudun liikenne HSL, Kirjaamo, PL 100, 00077 HSL, käyntiosoite Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki).

5. Liikenneolosuhteet 2035 -suunnitelma

Liikenneolosuhteet 2035 on Liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) ja sisältää näkemyksen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Sen tavoitteena on tarjota päätöksentekijöille aineistoa liikennejärjestelmän kokonaisuutta koskevan päätöksenteon tueksi. Nyt raportin luonnos on lausuntopyyntövaiheessa.

Liikenneolosuhteet 2035 ei sinänsä ole toteuttamiseen tähtäävä suunnitelma, vaan tuo esille lähtökohtia tulevaisuudelle. Suunnitelma Liikenneviraston koko vastuualueen eli kaikki väylänpidon ja väyläpalvelujen osa-alueet sekä lisäksi joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn. Raportista voi kertoa näkemyksensä 15.12.2010 mennessä ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Lausuntopyyntö, Liikenneolosuhteet 2035 -raportti ja lisätietoa aiheesta:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/liikennevirasto/Visio_strategia/liikenneolosuhteet2035

6. Oulunkylän ja Maunulan katusuunnitelmia

Oulunkylän ja Maunulan katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 3.-16.11. kello 9-15 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohjoinen Makasiinikatu 9, sekä verkkosivulla http://www.hkr.hel.fi/suunnitelmat

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Rakennusvirasto, PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite Kasarmikatu 21).

Suunnitelmat pdf-muodossa ja lisätietoa Rakennusviraston sivulla:
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/ajankohtaista/oulunkylan_ja_maunulan_katusuunnitelmia_nahtavilla_+16.11._asti

7. Tiesuunnitelma: Maantien 114 parantaminen välillä Kehä II-Turunväylä

Espoon kaupunki laatii yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tiesuunnitelmaa Kauniaistentien (mt 114) parantamiseksi välillä Kehä II-Turunväylä. Tieosuus on ruuhkainen ilta- ja aamuhuipputuntien aikaan. Uuden kauppakeskus Terran rakentaminen nykyisen ABC -huoltamon viereen lisää liikennettä alueella entisestään.

Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja kevyen liikenteen turvallisuutta. Tiesuunnitelmassa esitetään maantielle uusia kaistoja ja kevyen liikenteen väyliä niihin liittyvine alikulkukäytävineen. Suunnitteluosuuden pituus on noin 0,5 km. Tiesuunnitelma valmistui elokuussa 2010. Hankkeen rakentaminen ajoittuu tämän hetkisen arvion mukaan vuoteen 2012.

Tiesuunnitelma pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 8.11. -7.12.2010 virka-aikana Espoon kaupungin teknisessä keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros, Espoon keskus.

Muistutukset Uudenmaan ELY-keskukselle osoitettuina on toimitettava 7.12.2010 klo 15.45 mennessä Espoon keskushallinnon kirjaamoon, PL 1, 02070 Espoon kaupunki (käyntiosoite Siltakatu 11). Muistutuksen voi jättää myös yhteispalvelupisteisiin.

Tiesuunnitelma nähtävillä osoitteessa:
http://www.espoo.fi/hankkeet/?Path=1;28;29;1047;1098;68844;121422

Lisätietoja:

 • Salla Hänninen, Espoon kaupunki, p. 09 816 82217
 • Jyrki Soukiala, Sito Oy, p. 020 747 6617

8. Asukastilaisuus: Tutustu Etelä-Vuosaaren aluesuunnitelmaluonnokseen

Asukastilaisuus järjestetään torstaina 2.12.2010 klo 18 Tehtaanpuiston yläaste/lukion auditoriossa (Vuosaarentie 7). Suunnitelmiin tutustuminen klo 17.30-18.00. Esittely ja keskustelu klo 18.00-20.00.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatima aluesuunnitelma Meri-Rastilan, Kallahden ja Aurinkolahden alueelle on valmistumassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnittelualueeseen eivät kuulu Kallahdenharju ja Kallahdenniemi.

Yleisötilaisuudessa esitellään aluesuunnitelman luonnos, joka sisältää katujen ja viheralueiden osalta niiden nykytilan, rakentamis- ja kunnostuskohteet sekä tehtävien toimenpiteiden tavoitteellisen kiireellisyysjärjestyksen.

Metsä- ja niittyalueiden osalta aluesuunnitelmassa määritellään luonnonhoidon tavoitteet ja toimenpidetarpeet.

Suunnitelmaluonnokseen ja aluetta koskevaan lähtömateriaaliin sekä vuonna 2009 tehdyn käyttäjäkyselyn tuloksiin voi tutustua ajalla 29.11.–12.12.2010 Vuosaaren kirjastossa, asukastalo Sasekassa, rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä internet-sivun kautta osoitteessa http://www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat (Etelä-Vuosaaren aluesuunnitelma). Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa myös suoraan katu- ja puisto-osaston asiantuntijoille sekä osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi.

Lisätietoja antavat katu- ja puisto-osastolla aluesuunnitelmasta:

 • puistot ja viheralueet, Nina Mouhu p. 09 310 39838
 • kadut ja aukiot, Pirjo Koivunen, p. 09 310 39942
 • metsät ja niityt, Antti Siuruainen, p. 09 310 75252

Tilaisuudesta lisätietoa: Tarja Lahin, p. 09 310 38632

9. 16.11.2010: HLJ 2011 -luonnoksen yleisötilaisuus Messukeskuksessa

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) suunnataan seudullista liikennepolitiikkaa ja määritellään liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat.

Kaikille avoin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) keskustelutilaisuus pidetään tiistaina 16.11.2009 klo 17-19 Helsingin Messukeskuksessa Pasilassa.

Tilaisuudessa esitellään liikennejärjestelmäluonnosta, jonka HSL:n hallitus on lähettämässä lausunnoille lokakuussa, sekä keskustellaan sen pohjalta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet ja sinne pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 12.11. joko sähköpostitse osoitteeseen hlj at hsl.fi tai mette.granberg at hsl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää HLJ 2011 -luonnokseen liittyviä kysymyksiä, joihin toivoo vastausta yleisötilaisuudessa.

HLJ 2011:n verkkosivut ovat osoitteessa http://www.hsl.fi/hlj.

10. Osallistu kaupungin liikennesuunnittelusivujen kehittämiseen: vastaa kyselyyn

Kaupunkisuunnitteluvirasto uusii liikennesuunnittelua käsittelevät verkkosivunsa. Sivujen uudistustyön tueksi kaivataan sivujen käyttäjiltä palautetta siitä, mitä tietoa ja millaisia palveluita he sivuilta odottavat löytävänsä. Käyttäjien näkemyksiä kerätään verkkokyselyllä marraskuun ajan.

Tällä hetkellä liikennesuunnittelun sivuilla on tietoa mm. valmistuneista liikennesuunnitelmista, nopeusrajoituksista ja niiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen sekä tilastoja liikennemääristä ja -onnettomuuksista. Lisäksi sivuilta löytyy asiaa pyöräilystä, esimerkiksi kotiseutureittien kartat.

Liikennesuunnittelijoiden työ näkyy kaikkialla kaupungissa: yhdessä kaavoittajien kanssa he suunnittelevat, minne kadut ja tiet rakennetaan, kuinka leveitä niistä tehdään, missä kulkevat pyörätiet, minne asennetaan liikennevalot ja minne saa pysäköidä. Liikennesuunnittelijat etsivät ratkaisuja, joilla joukkoliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily saadaan sovitettua yhteen mahdollisimman turvallisesti ja toimivasti.

Liikennesuunnittelun verkkosivut: http://www.hel.fi/liikennesuunnittelu

Vastaa kyselyyn
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu

Tagit:, , , , , , , , , , , , , ,