Hämmentävää disinformaatiota suojatiellä pyöräilystä

Petri Sipilä 4.11.2010

Poliisissa on huomattu, että pyöräilijöiden riskit korostuvat risteyksissä. Liikkuvan poliisin tiedote 3.11.2010 sai kuitenkin vihaiseksi. Miksi? Alaotsikkona oli: ”Suojatiellä ajaminen on kiellettyä” *

Tiedote alkaa:

Pyöräilijöiden turvallisuus on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Turvallisuustilannetta voitaisiin vielä parantaa, jos kaikki pyöräilijät sisäistäisivät ajoneuvolla ajamisen perussäännöt.

On totta, että pyöräilijöissä on jos minkälaista säheltäjää. Tämä tiedote ei kuitenkaan osu maaliinsa.

Risteysonnettomuuksista autoilijat ovat virallisten tietojen mukaan syyllisiä noin puoleen. Miksei tiedotteessa toivota, että kaikki autoilijat opettelisivat tuntemaan pyöräilijöiden oikeudet ja myös noudattaisivat niitä? Ei, koska ”Pyöräilijöiden vauhdikkaat suojatien ylitykset aiheuttavat vaaraa niin pyöräilijöille kuin muillekin risteyksissä liikkuville”.

Ihan kuin pyöräilijät olisivat se suurin vaaran aiheuttaja siellä risteyksissä. Sääntöjen kertaus ei tekisi pahaa poliisillekaan. On kuitenkin todettava, että niin suojatien ylittämistä kuin pyöräilyä koskeva lainsäädäntö yleensäkin on niin epämääräistä, ettei epäoikeudenmukaisia tulkintoja voi pistää yksistään poliisin niskoille.

***

Pyöräilijät ylittävät ajoradan usein ajamalla suojatiellä, vaikka se useimmissa tapauksissa on kiellettyä. Suojatiesääntö koskee vain jalankulkijaa. Ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Onko tässä tarkoitus kertoa autoilijoille, että useimmissa tapauksissa pyöräilijän päälle saa ajaa suojatiellä, koska pyöräilijä on väärässä paikassa eikä nauti jalankulkijalle vastaavassa paikassa kuuluvia oikeuksia.

Kenen etua tällaiset väitteet palvelevat? Viranomaisen suusta tämä on vastuutonta puhetta.

***

Polkupyörällä ei saa ajaa suojatiellä, jos se ei ole pyörätien jatkeena.

Laissa tai asetuksessa ei missään kohdin suoraan kielletä suojatiellä pyöräilyä. Tämän mantran hokeminen julkisuudessa luo autoilijoille käsityksen, ettei suojateillä joitakin harvoja poikkeustilanteita lukuun ottamatta tarvitsisi varoa pyöräilijöitä. Samalla se heikentää suojateiden kunnioitusta yleensäkin, ja siten myös jalankulkijoiden turvallisuutta.

Jos ajoradan molemmin puolin kulkevat samansuuntaiset pyörätiet, se ei välttämättä tarkoita, että kaikki risteävät suojatiet olisivat myös pyörätien jatkeita.

Miksi eivät olisi? Kuka määrittelee milloin pyörätiehen liittyvä suojatie on pyörätien jatke ja milloin ei? Tämän tiedotteen perusteella sopii toivoa, ettei ainakaan poliisi.

Vaikka jotkut pyöräilijät ajavat jalkakäytävillä, pyöräilijä tulee yleensä suojatielle, koska hänen laillisesti käyttämänsä väylä muuttuu risteyksessä suojatieksi. Miksi sitä ei saisi jatkaa pyörällä?

Pyörätien jatke merkitään kapealla katkoviivalla.

Tämä antaa autoilijoille käsityksen, ettei normaali suojatie olisi koskaan pyörätien jatke. Vaikka kesällä voimaan tulleen asetuksen mukaan yhtenäisen viivoituksen käytöstä tulisi luopua, siirtymäaikaa tiemerkintöjen yhtenäistämiselle on vuoden 2017 loppuun. Eikö siis ole ennenaikaista tiedottaa asiasta nyt, ikään kuin asetus olisi jo voimassa? Täsmennys tulee vasta seuraavassa lauseessa, mutta tuleeko tarpeeksi selkeästi? ”Pyörätien jatkeen ja suojatien viivoitukset on voitu yhdistää myös koko leveydeltään yhtenäiseksi viivoitukseksi.”

Tällöin pyörätie tulee olla merkitty liikennemerkillä jatkuvaksi suojatien molemmin puolin.

Tämä ei pidä paikkaansa. Korkeimman oikeuden päätöksessä KKO:1996:125 katsottiin riittäväksi, että pyörätie oli toisella puolella suojatietä.

***

On todella huolestuttavaa, jos poliisilla on virheellisiä käsityksiä liikennesäännöistä. Tämä voi heikentää pyöräilijöiden oikeusturvaa onnettomuustutkinnassa. Onnettomuuden jälkeen on tavallista, että autoilija ja poliisi yhdessä syyttävät pyöräilijää. Jos pyöräilijä ei oikeuksiaan tunne, hän voi joutua kärsimään seurauksista virheellisten laintulkintojen vuoksi.

Tällaiset tiedotteet taas ovat omiaan vahvistamaan myös autoilijoiden virheellisiä uskomuksia ja ne saattavat edesauttaa jopa onnettomuuksien tapahtumista.

Pyörätieltä tuleva pyöräilijä väistää autoa ajorataa ylittäessä.

Tämä on vastuuton ja hämmentävä yleistys. Sitä ei koskaan pitäisi lausua tässä muodossa, sillä on monia tapauksia, joissa väistämisvelvollisuus on autoilijalla. Autoilijan pitää kääntyessään väistää suoraan ajavaa pyöräilijää, myös kiertoliittymässä. Muulloinkin autoilijan pitää väistää, jos väistämisvelvollisuus on liikennemerkeillä osoitettu. Ilman näitä täydennyksiä poliisi edesauttaa monilla autoilijoilla olevaa käsitystä, että pyöräilijän tulee aina väistää.

***

Useimmiten pyöräilijän vakava törmäys auton kanssa sattuu taajamaristeyksessä. Pyörätien jatkeella risteyksessä on viime vuosina menehtynyt 16 prosenttia ja loukkaantunut noin 45 prosenttia kaikista pyöräilijäuhreista.

Jos suojatiellä ajo on poliisin mielestä se ongelma, miksei poliisi anna tiedotteessa lukuja siitä, kuinka moni pyöräilijä on kuollut tai loukkaantunut suojatiellä?

Lopussa muistetaan tasapuolisuuden nimissä vähän autoilijoitakin: ”Risteyksessä kääntyvä, kärkikolmion tai stop-merkin takaa tuleva autoilija väistää tietä ylittävää pyöräilijää.” Tiedote on kuitenkin lähtökohtaisesti niin asenteellinen, ettei tämä huomautus sitä pysty pelastamaan.

Tiedotteen laatija tietää, että ”Uusimmat pyöräilijöiden vaaranpaikat löytyvät kiertoliittymistä.” Miksei tiedotteessa sitten anneta autoilijoille tarkempia ohjeita miten kiertoliittymissä pitäisi väistää pyöräilijöitä? Vai syntyykö vaara sielläkin siitä, että pyöräilijät ajavat laittomasti tai liian lujaa suojateillä.

***

Ajoneuvo vaatii valonsa. Autoilijan on mahdotonta havaita tummissa vaatteissa ilman valoja risteyksen yli pyyhältävää pyöräilijää, jos valon pilkahdustakaan ei ole näkyvissä ja pyöräilijä ylittää ajoradan sääntöjen vastaisesti.

Valojen käytöstä olen samaa mieltä. Mutta yhtä lailla: pyöräilijän on kiertoliittymässä mahdotonta varautua väistämään liittymästä poistuvaa väistämisvelvollista autoilijaa, jos tämä sääntöjen vastaisesti tulee eteen vilkkua näyttämättä ja vauhtia hiljentämättä.

Jään siis odottamaan sitä tiedotetta, jossa autoilijoita muistutettaisiin väistämisvelvollisuuksista pyöräilijöitä kohtaan. Se olisi kai Suomessa ensimmäinen laatuaan.

***

HePo lähetti tiedotteen pohjalta liikkuvan poliisin päällikölle oikaisupyynnön, jossa pyydettiin tarkentamaan ongelmallisia väitteitä.

* Poliisi on sittemmin korvannut tiedotteen uudella versiolla, vaikka päivämäärä onkin edelleen 3.11.2010.