Arkisto (tagi) lausunto

Lausunto Rakennustiedon taajama‐alueen jalankulku‐ ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Rakennustieto (RT) on laatinut uuden päivitetyn version taajama-alueiden jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeesta. Ohje perustuu Liikenneviraston 24.4.2014 julkaistuun Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeeseen, jonka työstämiseen HePo osallistui yhteistyössä muiden pyöräjärjestöjen kanssa. RT:n ohje sisältää monia hyviä yksityiskohtia, mutta siihen on toisaalta jäänyt useita niistä puutteista, joita Liikennevirastonkin ohjeessa esiintyy. RT:n ohjeluonnos oli lausuntokierroksella lokakuussa 2014. HePo […]

Jatka lukemista

Jäsentiedote 36/2013

Valtakunnallinen suunnitteluohje tekeillä, Helsingin pyöräilevät kaupunginosat vauhdissa, HTP:lle uusi projektinvetäjä, Syyskuun Kriittiset pyöräretket, HePo-päivä, Aamupalaa pyöräilijöille Suvilahdessa ja Leppävaarassa… Helsingin Polkupyöräilijät ry:n jäsentiedote – Viikko 36/2013 ********************************************************************* HePo, JYPS ja TaPo jättivät lausunnon valtakunnallisen suunnitteluohjeen luonnoksesta Pyöräilynedistämistapahtuma tai -kampanja kaupunginosaasi – HPKO auttaa HPKO: Perusta pyöräilevä työmatkabussi työmatkareitillesi HPKO: Maahanmuuttajien pyöräilykoulu sai innostuneen vastaanoton HPKO: […]

Jatka lukemista

Lausunto Helsingin pyöräilyn edistämisohjelmasta

Alkuvuonna valmistuneessa Helsingin pyöräilyn edistämisohjelmassa kaupunkisuunnitteluvirasto listaa 25 toimenpidettä, joiden avulla pyöräilyn kulkutapaosuus on tavoitteena nostaa 17 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteet on jaettu poliittisiin toimenpiteisiin, infrastruktuurin parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, palveluita koskeviin toimenpiteisiin, viestintään ja pyöräilyn brändäykseen liittyviin toimenpiteisiin sekä toteutusprosessia ja kehityksen seurantaa koskeviin toimenpiteisiin. Kaikki toimet ovat hyviä ja tärkeitä. Ne puuttuvat nykyisiin […]

Jatka lukemista

Lausunto Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013-2016

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatima Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013-2016 oli lausuntokierroksella 6.6.-30.10.2012. HePolle ei lausuntopyyntöä lähetetty, mutta suunnitelmaa päätettiin kommentoida tästä huolimatta. Suunnitelmassa käsitellään liikennejärjestelmän kehittämistä, liikenneturvallisuutta, joukkoliikenteen järjestämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, kunnossapitoa sekä rahoitusta. Lisäksi suunnitelmassa listataan investointihankkeet suunnitelmakaudelle 2013-2016. HePon lausunnossa nostetaan esille pyöräteihin liittyviä ongelmia erityisesti moottori- ja kehäteillä, […]

Jatka lukemista

Jäsentiedote 5/2010

Pyöräilyä koskevia lainsäädäntömuutoksia, Polkija-lehden kevätnumero valmisteilla, retkikokous tulossa, linkkivinkkejä… Helsingin Polkupyöräilijät ry:n jäsentiedote – vko 5/2010 **************************************************************** Pyöräilyä koskevia lainsäädäntömuutoksia valmisteilla Jäsenmaksulaskut vuodelle 2010 lähetetään pian Retkikokous su 28.2. klo 10:30-11:30 Suunnitteluun: HePo Fillarimessuilla Yleisötilaisuus: Liikenteen ilmastopäästöt. Oras Tynkkynen alustaa. Osallistu Polkija-lehden kevätnumeroon Fillarimessut (GoExpo) 5.-7.3.2010 HePo-aktiivi Timo Tuutin näyttely Linkkivinkit **************************************************************** 1. Pyöräilyä koskevia […]

Jatka lukemista