Arkisto (tagi) helsinki

Muistutus Kuusmiehentien ja Kuusmiehenkaaren katusuunnitelmista

Kuusmiehentien ja Kuusmiehenkaaren suunnitelmat liittyvät Jokeri 2 -bussilinjan liikennejärjestelyihin, joihin sisältyy Kuusmiehentien rinnalle rakennettava uusi joukkoliikennekatu. Järjestelyitä koskevat katusuunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 31.7.-12.8.2012, jolloin HePo jätti suunnitelmista kommentin. Kommentissa mm. esitettiin parannuksia pyöräliikenteen järjestelyihin. Kommentit eivät johtaneet muutoksiin. Perustelut selviävät kaupungin antamasta vastineesta. Luonnosvaiheen jälkeen viimeistellyt suunnitelmat olivat nähtävillä 24.10.–6.11.2012. HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, jossa kiinnitetään huomiota […]

Jatka lukemista

Mielipide Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta

Koivusaarta suunnitellaan noin 4000 asukkaan ja noin 2000–2500 työpaikan kaupunginosana, joka tukeutuu uuteen metroasemaan rakenteilla olevan Länsimetron varrella. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Alueen osayleiskaavaluonnos oli esillä 15.10.-2.11.2012. Nykyisin Koivusaaren kohdalla Länsiväylän varrella kulkee suora pyöräliikenteen pääreitti. Osayleiskaavassa reitti on suunniteltu siirrettäväksi kiertämään ylimääräinen lenkki Länsiväylälle rakennettavan […]

Jatka lukemista

Muistutus Vienankadun katusuunnitelmasta

Vartiokylään Myllypuron entisen voimalaitoskorttelin alueelle rakennettavan asuinalueen katuverkon katusuunnitelmat olivat nähtävillä 24.4.-8.5.2012. Muilta osin moitteettomat suunnitelmat sisältävät myös yhden pyöräliikenteen kannalta hankalan epäjatkuvuuskohdan pyörätieverkossa. Vienankadun ja Kontulantien risteyksen ongelmallisen pyörätielinjauksen vuoksi risteyksessä suoraan Kontulantien suuntaisesti jatkava pyöräilijä joutuisi tekemään hankalan sivuttaissiirtymän. HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, jossa kiinnitettiin huomiota tähän yksityiskohtaan ja esitettiin yleisiä periaatteita pyörätien […]

Jatka lukemista