HePon sääntömuutosesitys yhdistyksen kokouksille 15.10. ja 16.11.2017

Helsingin polkupyöräilijöiden sääntöjä muutettiin syksyllä 2016 avoimen prosessin kautta, johon jäsenistöä osallistutettiin noin kuukauden mittaisella avoimella kommentointimahdollisuudella. Jäsenistön palautteen pohjalta muokatut säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 17.11.2016 ja kevätkokouksessa 30.3.2017.

Patentti- ja rekisterihallitus esitti kuitenkin kahteen syys- ja kevätkokouksen hyväksymään muutokseen uutta muotoilua, jotka esitetään nyt yhdistyksen kahdessa kokouksessa hyväksyttäväksi.

Selvyyden vuoksi alla on kummastakin (1 ja 2) muutosesityksestä

A) voimassa olevissa säännöissä (rekisteröity 10.2012.) oleva muotoilu

B) syyskokouksessa 17.11.2016 ja kevätkokouksessa 30.3.2017 hyväksytty muotoilu

C) muutosesitys, PRH:n esittämä perustelu muutosesitykselle ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.10.2017 hyväksytty muotoilu

 

1) Varojen hankinnan tapoja koskeva muutos

1A) Voimassa olevissa säännöissä (rekisteröity 25.10.2012.) 2 § 2. mom.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

1B) Syyskokouksessa 17.11.2016 ja kevätkokouksessa 30.3.2017 hyväksytty 2 § 2. mom.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja tarjoamalla asiantuntijapalveluita, järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa sekä välittämällä pyöräilyyn liittyviä julkaisuja, välineitä ja asusteita.

1C) muutosesitys, PRH:n esittämä perustelu muutosesitykselle ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.10.2017 hyväksytty muotoilu

Muutosesitys: Muutetaan varojen hankintaa koskeva 2. pykälän 2. momentti jättämällä pois maininta “tarjoamalla asiantuntijapalveluita”

Syy: PRH ei hyväksynyt kyseistä mainintaa, koska taloudelliset toimintamuodot on aina oltava selkeästi säännöissä.

 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.10.2017 hyväksytty muotoilu:

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa sekä välittämällä pyöräilyyn liittyviä julkaisuja, välineitä ja asusteita.

 

 

2) Toiminnantarkastajalle annettavien materiaalien ja toiminnantarkastajan lausunnon toimittamisen aikamääreitä koskeva muutos

2A) Voimassa olevissa säännöissä (rekisteröity 25.10.2012.)  8 § 2. mom.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

2B) Syyskokouksessa 17.11.2016 ja kevätkokouksessa 30.3.2017 hyväksytty 8 § 2. mom.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

2C) muutosesitys, PRH:n esittämä perustelu muutosesitykselle ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.10.2017 hyväksytty muotoilu

Muutosesitys: Pidennetään 8 § 2. momentissa aikamääreitä toiminnantarkastajalle annettavien materiaalien ja toiminnantarkastajan lausunnon toimittamiseksi

Syy: alkuperäiset aikaehdotukset ovat PRH:n mukaan ristiriidassa tilintarkastuslain kanssa

 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.10.2017 hyväksytty muotoilu:

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Tagit: