Lausunto nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä

Helsingin kaupunki suunnittelee nopeusrajoitusten laskemista. Muutoksen tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia ja parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. Valmistelun tueksi kerättiin lausuntoja ja kommentteja. Seuraavaksi asia käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa.

HePo jätti kaupungille lausunnon, jossa se kannatti nopeusrajoitusten alentamista. Moottoriajoneuvojen nopeuksien alentaminen on tehokkaimpia keinoja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi kaupungissa. Se myös parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä, kun liikennemelu ja ilmansaasteet vähenevät. Turvallisuuden ja viihtyisyyden paraneminen tekevät pyöräilystä houkuttelevampaa. Nopeusrajoitusten laskeminen tukee pyöräilyn edistämistä.

Katukohtaisia nopeusrajoituksia määritettäessa on huolehdittava myös siitä, että kadun rakenne tukee alhaisempaa nopeusrajoitusta. Monissa paikoissa ajoratojen leveys ja kaarresäteet muistuttavat enemmän maantietä kuin 30-40 km/h katua.

HePo suhtautui kriittisesti suunnitelmiin nostaa Länsisatamankadun, Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin nopeusrajoitusta 30 km/h:stä 40 km/h:iin.

Länsisatamaan johtavilla kaduilla nopeusrajoitusta suunnitellaan nostettavaksi. Erityisesti Tyynenmerenkadulla tulisi harkita tarkkaan, onko tästä saatava hyöty niin suuri, että se perustelee jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden heikentämisen.

Tagit:, ,