Kommentti Töölönlahden eteläosan puisto- ja katusuunnitelmista

Musiikkitalon, Kiasman sekä rakenteilla olevan Keskustakirjaston rajaamalle alueelle suunnitellaan puistokokonaisuutta, joka muodostuu Kansalaistorista ja Makasiinipuistosta sekä aluetta halkovista liikenneväylistä. Kuten suunnitelmaselostuksessakin mainitaan, alue on merkittävä jalankulku- ja pyöräliikenteen solmukohta, jonka rooli tulee korostumaan entuudestaan keskustakirjaston valmistuttua. Pyöräliikenne käyttää erillisiä pyöräteitä Eero Erkon kadulla ja Musiikkitalon itä- ja eteläpuolella. Alueen rakentaminen alkanee 2018.

Puistosuunnitelmien luonnokset olivat kommentoitavina 2.-8.10.2017. HePo jätti suunnitelmista kommentin, jossa esitetään mm. pyöräteiden leventämistä sekä baanojen risteysalueen laajentamista ja tarkempaa suunnittelua. HePon kommenttiin ja suunnitelmiin voi tutustua:


Päivitys 1: Kaupunki antoi vastineen HePon kommenttiin sähköpostitse 11.10.2017:

Töölönlahden eteläosan puisto- ja katualueet muodostavat kaupunkitilan, jossa yhteen sovitetaan monia erilaisia toimintoja ja tavoitteita. Vilkas jalankulku- ja pyöräliikenne, tapahtumat, oleskelu-, leikki- ja pelialueet on kaikki pyritty sovittamaan sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti alueelle mahdollisimman tasapainoisesti. Lisäksi tavoitteena on ohjata jalankulku ja pyöräily selvemmin omille alueilleen, jolloin liikenteen erottelu toteutuisi mahdollisimman hyvin. Pollareilla halutaan ohjata pyöräilijät omalle väylälle ja estää mahdolliset oikaisut jalankululle tarkoitetun alueen poikki.

Muutamme etelästä pohjoiseen menevän pyöräväylän leveydeksi 3,5 m (levennetään 0,5 m:ä), jolloin se on saman levyinen Karamzininrannan pyöräväylän kanssa. Lisäksi lisäämme nupukiviraitaerottelun kaikkien alueen pyöräväylien yhteyteen.

Länsibaanan 3 metrin levyinen osuus säilyy nykyisenä ja jatkuu yhtenäisenä suunnittelualueen rajasta Baanan liittymään. Eero Erkon kadun osalla pyörätien leveys on 3,5 m. Koko suunnittelualueella on siten yhtenäinen 3,5 m:n leveys. Eero Erkon kadun katualueella tarvitaan myös riittävät tilat huoltoliikenteelle, saattoliikenteelle, taksiliikenteelle sekä jalankululle.


Päivitys 2: Valmiit puisto- ja katusuunnitelmat olivat nähtävillä 18.–31.10.2017. HePo ei jättänyt suunnitelmistä muistutusta. Suunnitelmiin voi tutustua:

Tagit:, , ,