Yhdistyksen ylimääräinen kokous 15.10.2017 Maunulan majalla

Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt HePon sääntöihin syyskokouksessa 2016 ja kevätkokouksessa 2017 päätettyjä muutoksia sellaisenaan, vaan ehdotti uusia muotoiluja, jotka eivät käytännössä muuta sisältöä. Patentti- ja rekisterihallituksen esittämät muutokset muotoiluihin pitää kuitenkin käsitellä kahdessa yhdistyksen kokouksessa.

Tämän vuoksi järjestämme yhdistyksen ylimääräisen kokouksen retkikauden päättäjäisten yhteydessä sunnuntaina 15.10. kello 14:00 Maunulan majalla (Metsäläntie 9).

Lopullisesti Patentti- ja rekisterihallituksen muotoilut on tarkoitus hyväksyä yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa 16.11.

Kokouksessa käsiteltävät kaksi muutosta

1) Muutetaan varojen hankintaa koskeva 2. pykälän 2. momentti jättämällä pois maininta “tarjoamalla asiantuntijapalveluita”

Syy: PRH ei hyväksynyt kyseistä mainintaa, koska taloudelliset toimintamuodot on aina oltava selkeästi säännöissä.

Uusi, hyväksyttävä muotoilu:

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa sekä välittämällä pyöräilyyn liittyviä julkaisuja, välineitä ja asusteita.

2) Muutetaan toiminta- ja tilikautta koskevan 8. pykälän 2. momentissa aikamääreitä toiminnantarkastajalle annettavien materiaalien ja toiminnantarkastajan lausunnon toimittamiseksi

Syy: alkuperäiset aikaehdotukset (toimintakertomuksen antamisesta tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunnon antamisesta viimeistään yhtä viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle) olivat PRH:n mukaan ristiriidassa tilintarkastuslain kanssa

Uusi, hyväksyttävä muotoilu:

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisätietoja yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta ja sääntömuutoksesta antaa puheenjohtaja Markus Seppälä, pj@hepo.fi

 

 

Tagit:,