Muistutus tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä

Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus suunnittelevat Kehä I:n parantamista välillä Kalevalantie – Turunväylä. Hankkeen tarkoituksena on korvata eritasoliittymillä nykyisiä liikennevaloristeyksiä. Suunnitelmat liittyvät myös Raide-Jokerin toteuttamiseen, sillä Kehä I:n pintaa on laskettava alaspäin kohdassa, jossa pikaraitiotien silta tulevaisuudessa ylittää Kehän.

Hankkeen yhteydessä olisi mahdollisuus lisäksi parantaa Kehän varrella kulkevan Leppävaaran ja Tapiola-Otaniemi-alueen välisen pyöräliikenteen pääreitin laatutasoa. Laatureittikriteereiden mukaista jalankulun ja pyöräilyn erottelua ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Osia nykyisestä kapeasta väylästä jäisi suunnitelman mukaan jopa kokonaan ilman parannuksia.

HePo kommentoi tiesuunnitelmaluonnoksia 9.3.2016, jolloin suunnittelijoita muistutettiin mm. suunnitteluohjeiden mukaisista laatureittikriteereistä ja korostettiin, että koko yhteysväli tulee parantaa laatureittitasoiseksi yhdellä kertaa. Kommenteissa mainituista seikoista kaksi johti muutoksiin suunnittelun edetessä: valmiissa suunnitelmassa Kalevalantielle on lisätty uusi yhteys Kehän yli Otaniemeen ja Sakkolan alikulun kohdalla meluaita on siirretty HePon esityksen mukaisesti pyörätien ja ajoradan väliin. Sen sijaan laatureitteihin eli baanoihin liittyviä muutoksia valmis tiesuunnitelma ei sisällä.

Suunnitelma oli nähtävillä 29.5.-27.6.2017, jolloin muistutimme vielä uudestaan laatureittien huomioimisesta sekä esitimme pyörätien rakentamista Kalevalantien molemmin puolin Kehä I:n yli. Tiesuunnitelmaan ja HePon muistutukseen voi tutustua:

Lisätietoa hankkeesta Espoon kaupungin sivuilla.

Tagit:, , , ,