Muistutus Oulunkylän katusuunnitelmista

Oulunkylän keskeisille kaduille, Mäkitorpantielle ja Siltavoudintielle, suunnitellaan parannuksia pyöräliikenteen järjestelyihin. Alustavat katusuunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 8.-14.3.2017, jolloin HePo jätti niistä kommentin. Valmiisiin suunnitelmiin parannuksia ei kuitenkaan oltu juurikaan tehty, kun suunnitelmat tulivat nähtäville 17.-30.5.2017 väliseksi ajaksi.

Suunnitelmien mukaan pyörätiet yksisuuntaistetaan, mikä on selkeä parannus, mutta toisaalta erottelua jalankulun ja pyöräliikenteen välillä ei ole tarkoitus tehdä laadukkaasti. Paras erotteluratkaisu olisi tasoero, sen sijaan maaliraita ei ole riittävän selkeä.

Erottelun lisäksi toinen HePon ehdottama rakenteellinen parannus koskee pyörätien laskemista ajoradan tasoon sivukatujen risteyksissä. Pyörätien laskeminen pyöräkaistaksi risteyksen kohdalla selkeyttää järjestelyitä silloin, kun kadun poikki kulkee vilkas suojatie. Jos suojatietä ei ole, ei ajoradan tasoon laskeminen ole tarpeellista, ja pyörätie voi kulkea risteyksen yli korotettuna jalkakäytävän tapaan. Suunnitelmissa pyörätie kuitenkin lasketaan tarpeettomasti alas useissa risteyksissä, joissa ei ole pyörätien poikki kulkevaa suojatietä ja toisaalta jalkakäytävä jatkuu risteyksen yli korotettuna.

Harjantekijäntien risteyksessä (punainen ympyrä) ja muissa vastaavissa paikoissa ei ole hyötyä laskea pyörätietä ajoradan tasoon, koska pyörätien poikki ei kulje alas lasketussa kohdassa suojatietä. Risteys voidaan toteuttaa samaan tapaan kuin Oulunkylän torin liittymässä, jossa myös pyörätien jatke on korotettu (sininen ympyrä).

Harjantekijäntien risteyksessä (punainen ympyrä) ja muissa vastaavissa paikoissa ei ole hyötyä laskea pyörätietä ajoradan tasoon, koska pyörätien poikki ei kulje alas lasketussa kohdassa
suojatietä. Risteys voidaan toteuttaa samaan tapaan kuin Oulunkylän torin liittymässä, jossa myös pyörätien jatke on korotettu (sininen ympyrä).

HePon muistutuksessa kiinnitetään lisäksi huomiota esimerkiksi ajoradan leveyteen ajonopeuksiin vaikuttavana tekijänä sekä kadunvarsipysäköintijärjestelyihin.

Tagit:, ,