Muistutus Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavasta

Suunnittelualueen sijainti.

Suunnittelualueen sijainti.

Ruukinranta-Tarvaspään alue käsittää Kehä I:n ja Helsingin rajan välisen alueen Turunväylän eteläpuolella. Kaavahankkeen tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, joka sieltä vielä puuttuu. Lisäksi alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista ja alueen halki kulkevan uuden kokoojakadun rakentamista.

Alueen läpi kulkee useiden pyöräliikenteen laatureittien eli baanojen linjauksia. Nykyisin väylien laatutaso ei vielä vastaa baanojen tasoa ja alueella onkin runsaasti kehitettävää. Gallen-Kallelan tiellä vilkkaan pyöräliikenteen pitäisi käyttää yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, joka kesken matkan vaihtaa kadun puolelta toiselle tarpeettomasti. Käytännössä monet ajavat pyörällä ajoradalla. Tarvonsalmi ylitetään kapeaa kelluvaa puusiltaa pitkin, joka heiluu aallokossa ja jonka talvikunnossapito ei kaikissa oloissa ole ollut mahdollista. Kaupungin rajalla on ylitettävä jyrkkä ja raskas mäki.

Asemakaavan mukaan pyöräliikenne siirrettäisiin Gallen-Kallelan tiellä takaisin ajoradalle, ja yhdistetty väylä jäisi jalkakäytäväksi. Tämä on kannatettava parannus, sillä autoliikennettä kadulla on vain nimeksi, kun taas pyöräliikenteen kannalta katu on yksi neljästä merkittävimmästä reitistä Espoon ja Helsingin välillä. Pyöräliikenteen asemaa kadulla voisi edelleen korostaa muuttamalla katu pyöräkaduksi.

Gallen-Kallelan tiestä itään Ritokalliontielle pyörätie voitaisiin linjata Turunväylän varteen, jolloin uusi yhteys välttäisi kelluvan sillan ja jyrkän mäen ongelmat. Uusi yhteys sujuvoittaisi pyöräilyä huomattavasti. Toinen vaihtoehto on rakentaa kelluvan sillan tilalle tai viereen uusi kiinteä silta ja ohittaa jyrkkä mäki sen pohjoispuolelta uutta linjausta pitkin. Näitä parannuksia kaavassa ei kuitenkaan esitetä.

Pohjois-Etelä-suunnassa baanat kulkevat Turunväylän yli Kehä I:n itäpuolella vanhaa siltaa pitkin ja hieman idempänä Turunväylän ali Perkkaalle vanhan alikulkutunnelin kautta. Molemmat yhteydet ovat ahtaita ja pahimmillaan vaarallisia tai ainakin vaarallisen tuntuisia. Kulkumuotojen erottelua ei mahdu toteuttamaan. Yhteydet tulisikin korvata uudella sillalla ja uudella alikulkutunnelilla.

Alueen läpi on suunniteltu uutta katuyhteyttä, Tarvaspääntietä. Itä-Länsi-suuntainen baana kulkisi kadun varressa Gallen-Kallelan tieltä Kehä I:lle. Kaavaselostuksen mukaan tavoitteena on, että ”kokoojakatu ei houkuttele läpiajoon ja kadun yksityiskohtaisella suunnittelulla estetään korkeat nopeudet.” Lisäksi ”Tarvaspääntien liikennettä rauhoitetaan hidasteiden avulla.” Näiden tavoitteiden mukaisesti Tarvaspääntien ylittävät baanat tulisi toteuttaa korotettuina ja pyöräliikenne merkitä etuajo-oikeutetuksi. Lisäksi Tarvaspääntien sivukatujen ylitykset tulisi toteuttaa korotettuina.

Kaavoitushankkeeseen voi tutustua tarkemmin Espoon kaupungin sivuilla.

Havainnekuva pyöräkadusta. Kuva: Ramboll

Havainnekuva pyöräkadusta. Kuva ei liity Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavaan. Kuva: Ramboll

Tagit:, , , ,