Kommentti Espoon reunakiviratkaisuiden tyyppipiirustusluonnoksista

Espoon kaupunki päivittää parhaillaan katujen rakentamista ohjaavia tyyppipiirustuksia, jotka määrittelevät sen, tuleeko pyörätielle reunakivi vai ei, ja jos tulee niin millainen. Päivitystyön pohjana on Helsingissä muutama vuosi sitten käyttöönotetut tyyppipiirustukset, joiden mukaan pyörätielle ei asenneta reunakiveä silloin, kun pyörätie on eroteltu jalkakäytävästä. Yhdistetyille väylille tulee Helsingin ohjeen mukaan asfaltin tasoon upotettu reunakivi, jolloin pyöräilijälle ei tulisi minkäänlaista tasoeroa ajoradan ylityskohtaan.

Reunakiviä käytetään kertomaan näkövammaisille jalkakäytävän ja ajoradan reunan sijainti ajoradan ylityskohdassa. Espoossa reunakiviä käytetään myös pyöräteillä, sillä kulkumuotojen erottelusta on haluttu tinkiä. Jos pyörätiellä ei ole reunakiveä eikä jalankulkua eroteltu pyöräliikenteestä, voi näkövammainen jalankulkija harhautua pyörätien kautta ajoradalle tietämättään. Laadukas kulkumuotojen erottelu estäisi tämän. Yhdistetyillä väylillä erottelua ei ole lainkaan.

Nykyisin Espoossa on käytössä graniittinen ns. luiskattu reunatuki, jonka historiasta voi lukea Kaupunkifillari-blogista.

Suuri osa nykyisistä ongelmista voitaisiin ratkaista erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan selkeästi esimerkiksi reunakivellä toteutetulla tasoerolla. Tällöin pyörätien poikki ei tarvitsisi asentaa reunakiveä lainkaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tulisi huomioida, että jalankulkijoiden joukossakin moni kulkee pyörien päällä tai niiden kanssa: pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjät, lastenvaunujen työntäjät, rullalautailijat ja niin edelleen. Jalkakäytävän ratkaisuissa tuleekin huomioida kaikki ryhmät niin, ettei esimerkiksi pyörätuolin käyttäjien tarvitse väistää jalkakäytävän reunakiveä pyörätien puolelle.

Tyyppipiirustusten päivittämiseen liittyen Espoossa testataan parhaillaan erilaisia reunakiviratkaisuita neljässä eri kohteessa. HePon kommenteissa käsitellään myös näitä ratkaisuita.

tyyppipiirustus-espoo-vs-hki

Espoon tyyppipiirustusluonnoksen vertailua Helsingin voimassaolevaan piirustukseen.

Tagit:, , , , , ,