Muistutus Tukholmankadun ja Paciuksenkadun katusuunnitelmista

Tukholmankadun ja Paciuksenkadun suunnittelu on edennyt luonnosvaiheesta valmiisiin katusuunnitelmiin. Aikaisemmin syksyllä kommentoitavina olleisiin suunnitelmiin on tehty joitain parannuksia, joita HePon jättämässä kommentissa esitettiin. Esimerkiksi yhteyttä Tukholmankadulta Haartmaninkadulle on parannettu, vaikkakin tämä on tehty tavalla, joka hankaloittaa yksisuuntaisten pyöräliikennejärjestelyiden ymmärrettävyyttä. Kaikkia HePon huomioita ei kuitenkaan ole otettu mukaan suunnitelmiin. Perustelut ilmenevät kaupungin vuorovaikutusmuistiosta.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä 16.-29.11.2016. HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, jossa tuodaan vielä uudestaan esille tärkeimmät muutoksia kaipaavat kohdat. Näitä ovat:

  • Tukholmankadun pyöräteiden leventäminen.
  • Esteiden välttäminen liian lähellä pyörätietä.
  • Ylityspaikan lisääminen Mannerheimintien yli Tukholmankadulta Lääkärinkadun suuntaan.
  • Haartmaninkadun risteyksen muuttaminen
    • turvallisemmaksi kääntyvien autojen ajolinjaa jyrkentämällä ja
    • loogisemmaksi toteuttamalla Tukholmankadun ylitys yksisuuntaisen pyöräliikenteen periaatteiden mukaan.
  • Erotuskaistan lisääminen Paciuksenkadun pyörätien ja ajoradan väliin koko matkalle.
  • Paciuksenkadun baanan sujuvuuden parantaminen.

HePon muistutus ja katusuunnitelmat:

Päivitys: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Tukholmankadun ja Paciuksenkadun katusuunnitelmat 13.12.2016.

Tagit:,