Muistutus Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun ja Urheilukadun katusuunnitelmista

Urheilulehdon ympäristön katusuunnitelmat olivat nähtävillä 19.10.–1.11.2016. HePo oli jo aiemmin jättänyt katusuunnitelmaluonnoksista kommentin. Muistutus oli suurimmalta osin samansisältöinen kuin jo lähetetty kommentti.

HePo kiitti kolmitasopyöräteitä, jotka parantavat sekä pyöräilyn että jalankulun sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suurin puute suunnitelmissa on yhteyden puuttuminen Mannerheimintien yli Reijolankadulta Stenbäckinkadulle. Kyseessä on oleellinen yhteys pyöräliikenteelle Meilahden kampuksen suuntaan. Yhteys on myös merkitty kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoon.

Kolmitasopyöräteiden kaato tulisi tehdä Kööpenhaminan tapaan jalkakäytävän suuntaan eikä ajoradan suuntaan. Pyörätiet ja -kaistat ovat paikoin vaarallisen kapeita ja heikosti eroteltu jalkakäytävästä. HePo muistutti myös, ettei pysäkkikatos tai muu este saa olla liian lähellä pyörätietä eikä muodostaa näkemäestettä pyörätielle.

reijolankatu_mannerheimintie

Reijolankadun suunnitelmasta puuttuu pyöräliikenteen tavoiteverkkoon merkitty yhteys Stenbäckinkadulle. Pyöräkaistat ovat liian kapeat.

Päivitys: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun ja Urheilukadun katusuunnitelmat 13.12.2016.

Tagit:, , ,