Kommentti Tukholmankadun ja Paciuksenkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Tukholmankadun pitkään odotetut pyörätiesuunnitelmat ovat edenneet katusuunnitelmavaiheeseen. Työn alla olevat suunnitelmat käsittävät Tukholmankadun lisäksi Tukholmankadun ja Munkkiniemen sillan välisen osuuden Paciuksenkadusta. Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 26.9.-3.10., ja lisäksi niitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.9.

Vaikka suunnitelmat ovatkin merkittävä parannus nykytilaan, niissä on edelleen merkittäviä puutteita erityisesti saavutettavuudessa. Pyöräliikenne on suunniteltu pelkkänä läpiajoliikenteenä, vaikka Tukholmankadun varrella on niin asuntoja, palveluita, työpaikkoja kuin oppilaitoksiakin – puhumattakaan kokonaisesta sairaala-alueesta. Risteyksistä puuttuu kadunylityspaikkoja ja kääntymismahdollisuuksia.

Esimerkki heikosta saavutettavuudesta: Haartmaninkadun risteyksessä vasemmalle kääntymistä ei ole riittävän hyvin huomioitu.

Pyörätiet ovat pääosin melko kapeita ja samassa tasossa jalkakäytävän kanssa. Ajokaistojen kaventaminen mahdollistaisi pyöräteiden leventämisen kolmitasoratkaisuksi, jolloin pyöräily olisi erotettu tasoerolla sekä ajoradasta että jalkakäytävästä. Lisätila olisi tarpeen myös pyörätien ja ajoradan välissä. Välikaista toimisi lumitilana ja parantaisi turvallisuudentunnetta, kun etäisyys autoihin olisi pidempi. Ajokaistojen kaventaminen alentaisi samalla ajonopeuksia, mikä parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi melua.

HePon kommenttiin ja katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua:

Päivitys: Rakennusviraston vuorovaikutusmuistio 14.11.2016

Tagit:, ,