Muistutus Etelätuulentien katusuunnitelmasta

Etelätuulentie on yksi Tapiolan pääkaduista ja sen varressa kulkee pyöräilyn seudullinen pääreitti. Katua ollaan uudistamassa samalla kun Tapiolan keskus liikennejärjestelyineen uudistuu. Etelätuulentien katusuunnitelma oli nähtävillä 16.-30.5.2016.

Etelätuulentien merkittävin ongelma jo vuosikymmenten ajan on ollut puuttuva jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys Merituulentien yli Pohjantielle. Jalankulku on ollut mahdollista Tapiolan keskuksen kävelykantta pitkin, mutta pyöräliikenteelle nämä jalankulkualueen ahtaat sokkelot eivät sovellu. Etelätuulentien ja Merituulentien risteys on moottoritieliittymän tapaan ollut aina vain auto- ja bussiliikenteen käytössä, vaikka Etelätuulentien kaltainen kaupunkikeskuksen pääkatu tulisi suunnitella jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet priorisoiden.

Katusuunnitelma ei tuo mitään oleellisia parannuksia nykytilanteeseen. Suunnitelman mukaan Etelätuulentieltä ei tulevaisuudessakaan ole suoraa yhteyttä Pohjantielle. Merituulentien risteyksen kohdalla pyöräliikenne pakotetaan lähes 200 metrin sakkokierrokselle Tykkitien ahtaan alikulun ja sinne johtavan jyrkän mäen kautta.

HePo muistuttaa, että Merituulentien nykyinen alikulku ei sovellu seudullisen pääreitin osaksi kapeutensa, sijaintinsa, pystykaltevuuksiensa eikä näkemäesteidensä takia. Merituulentien risteysjärjestelyt on toteutettava muutoin kuin yrittämällä tukeutua yksinomaan Tykkitien alikulkuun ja Etelätuulentien itäpuolelle Tapiolan kävelykeskustaan myöhemmin toteutettaviin järjestelyihin.

Lisäksi HePon muistutuksessa todetaan, että yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ei ole kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuva ratkaisu, että reunakivet tekevät pyöräilystä vaarallista ja epämiellyttävää ja että  pyöräilyn pääreiteillä sivukatujen liittymissä pyörätien jatke tulee rakentaa korotettuna ja erottuvalla värillä korostettuna HSL:n ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa suunnitelmasta Espoon kaupungin sivuilla.

etelatuulentie-tuuliniitynluola

Etelätuulentien pyörätie katkeaa mystisesti juuri ennen Merituulentietä. Pyöräliikenteelle tarjolla on ainoastaan lähes 200 metrin sakkokierros ahtaan alikulun ja jyrkän mäen kautta.

Tagit:, ,