Muistutukset Veromiehen ja Hakkilan katusuunnitelmista

HePo jätti muistutukset Vantaan Veromiehen ja Hakkilan katusuunnitelmista.

HePo kiinnitti huomiota muun muassa pyöräteiden linjauksiin ja leveyteen, jalankulun ja pyöräliikenteen erotteluun pääreiteillä sekä sivukatujen liittymiin, jotka pitäisi tehdä korotettuina. Osalla suunnitelmien kaduista kulkee pyöräilyn laatukäytävä tai seutureitti.

Päivitys: Vantaan tekninen lautakunta hyväksyi Hakkilan katusuunnitelmat 10.5.2016.

Päivitys: Vantaan tekninen lautakunta hyväksyi Veromiehen katusuunnitelmat 14.6.2016.

Tagit:, ,