Muistutus Otaniemen katusuunnitelmista

Otaniemen keskuksen katuja uusitaan. Raide-Jokerin ja Länsimetron myötä Otaniemi tukeutuu jalankulkuun, pyöräliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen. Otaniementie katkaistaan henkilöautoliikenteen läpiajolta, ja se muuttuu osittain aukioksi ja joukkoliikennekaduksi, jonka läpi kulkee vain Raide-Jokeri. Alueen läpi kulkee pyöräilyn seutureitti.

HePo jätti muistutuksen Otaniemen katusuunnitelmista. HePo ihmetteli, että kadut on suunniteltu henkilöautoliikenteen ehdoilla vanhojen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti, vaikka alueelle on tehty mittavia joukkoliikenneinvestointeja. Tällainen suunnittelu vesittää panostukset joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Vaikka autoliikenne on alueella vähäistä ja jalankulku vilkasta, pyöräilijät on siirretty pois ajoradalta autoliikenteen tieltä jalankulkijoiden kanssa samaan ahtaaseen tilaan. Kaistamäärät ja risteysalueet ovat liikennemääriin nähden ylimitoitettuja, ja ajoradan käännöksiä on loivennettu. Pysäkit on toteutettu syvennyksillä, jotta autolla voisi edetä mahdollisimman sujuvasti.

Pyöräteillä on hankalia mutkitteluita sekä vaarallisia reunakiviä. Ne eivät täytä Espoon pyöräilyn edistämisohjelman, HSL:n laatukäytävien määrittelyn ja Liikenneviraston suunnitteluohjeen vaatimuksia. Kaksisuuntaiset ratkaisut ja varsinkaan yhdistetyt jalankulun ja pyöräliikenteen väylät eivät sovellu kaupunkimaiseen ympäristöön. Kampusalueella tulisi käyttää yksisuuntaisia pyöräteitä, pyöräkaistoja, tai sekaliikenneratkaisua.

Lisätietoa hankkeesta Espoon kaupungin kotisivuilla.

Maarintien ja Tietotien risteys muistuttaa enemmän maantietä kuin elävää kaupunginosaa, joka tukeutuu metroon ja ratikkaan.

Maarintien ja Tietotien risteys muistuttaa enemmän maantietä kuin elävää kaupunginosaa, joka tukeutuu metroon ja ratikkaan.

Päivitys: Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 18.5.2016.

Tagit:, , ,