Muistutus Hansatien katusuunnitelmasta

Espoon Kauklahdessa kulkevalle Hansatielle suunnitellaan muutoksia Kauklahdenväylän risteyksen tuntumaan. Suunnittelualue käsittää suunnilleen Valhallantien ja Räävelintien välisen alueen. Hansatien ja Valhallantien risteykseen suunnitellaan liikenneympyrää ja Lidlin edustalle linja-autojen ajantasauspysäkkiä.

Sekä Hansatie että Kauklahdenväylä kuuluvat pyöräliikenteen seutureittiverkkoon. Seutureitit ovat laatukäytävien jälkeen seuraavaksi tärkeimpiä pääreittejä. Pääreittien ominaisuuksiin kuuluu mm. reittien ennakoitavuus ja jatkuvuus. Suunnittelualueella erityisesti Hansatieltä Kauklahdenväylää Kirkkonummen suuntaan johtava yhteys sekä Hansatien ja Valhallantien välinen yhteys ovat hankalasti hahmotettavia pyöräilijän kannalta. Yhteyksiä olisi helppo sujuvoittaa pienillä parannuksilla.

Hansatien katusuunnitelma oli nähtävillä 4.-18.4.2016. HePon muistutuksessa tuodaan esille pyöräliikenteen pääreiteille asetettuja vaatimuksia ja esitetään parannuksia pyöräily-yhteyksien jatkuvuuteen. Lisäksi reunakiviä vaaditaan poistettaviksi.

Hanke Espoon kaupungin sivuilla.

Yhteydet Hansatieltä Kirkkonummen suuntaan ja Valhallantieltä Hansatielle ovat epäloogisia ja hankalasti hahmotettavia.

Yhteydet Hansatieltä Kirkkonummen suuntaan ja Valhallantieltä Hansatielle ovat epäloogisia ja hankalasti hahmotettavia.

Tagit:, ,