Muistutus Otaniementien katusuunnitelmasta

Otaniemen kampusalueen liikennejärjestelyitä kehitetään parhaillaan jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosiviksi. Otaniementie on jo katkaistu autoliikenteeltä ja tulevaisuudessa kampusaluetta halkoo pikaraitiotielinja ja pyöräilyn pääreitti. Munkkiniemen suunnasta tuleva baana kulkee aluksi Otaniementien varressa ja kääntyy metroaseman kohdalla puukujannetta pitkin Tapiolan suuntaan ja edelleen Silkkiniitylle.

Nyt suunniteltavana oleva Otaniementien osuus sisältää Vuorimiehentien risteyksen lähiympäristöineen. Alueella on Aalto-yliopiston keskeisimmät rakennukset, ja näiden lisäksi metroaseman sisäänkäynti ja suunnitellun pikaraitiotien pysäkki. Otaniementien tässä osassa jalankulkijamäärät ovat todella suuria jo nykyisinkin ja määrät tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Sekä kampusalueen läpi kulkevaa että alueelle saapuvaa pyöräliikennettä on niin ikään runsaasti.

Otaniementien katusuunnitelma oli nähtävillä 7.-21.3.2016. Suunnitelmassa kadun pohjoispuolella kulkee pyöräilyn laatureitti eli baana, joka on eroteltu jalankulusta. Erottelutapaa suunnitelmassa ei kuitenkaan ole ratkaistu. Näin vilkkaalla väylällä erottelun tulisi olla reunakivellä toteutettu tasoero.

Pyöräilyn laatureitin vieressä kulkeva jalkakäytävä on vain reilut kaksi metriä leveä. Erityisesti raitiotiepysäkin kohdalla jalankulkua on niin paljon, että jalkakäytävän tulisi olla leveämpi. Muussa tapauksessa osa jalankulusta siirtyy väistämättä pyörätielle, mikä aiheuttaa konflikteja ja vaaratilanteita.

Nykyisen Otaniementien ja Vuorimiehentien risteyksen kohdalla Otaniementie katkaistaan ja jäljelle jää kaarre Otaniementieltä Vuorimiehentielle. Kaarteen kohdalla on epäselvää, ovatko ajorataa kulkevat autot juridisesti suoraan katua pitkin kulkevia vai kadulta toiselle kääntyviä. Tämä vaikuttaa väistämisvelvollisuuksiin ajoradan ja pyörätien risteyksessä. Epäselvä tilanne tulisi ratkaista jyrkentämällä kaarre 90 asteen käännökseksi ja merkitsemällä ajoradan liikenne väistämisvelvolliseksi.

Hankkeeseen voi tutustua Espoon kaupungin sivuilla.

 

Otaniementien pohjoispuolella kulkee pyöräilyn laatureitti eli baana. Pyörätien leveydeksi on suunniteltu 3 metriä ja vieressä kulkevan jalkakäytävän leveys olisi reilut 2 metriä. Vieressä on Raide-Jokerin pysäkki, metroasema, Aalto-yliopiston kirjasto ja muut keskeiset rakennukset. Väylä on liian kapea näin vilkkaan jalankulkualueen pääväyläksi.

Otaniementien pohjoispuolella kulkee pyöräilyn laatureitti eli baana. Pyörätien leveydeksi on suunniteltu 3 metriä ja vieressä kulkevan jalkakäytävän leveys olisi reilut 2 metriä. Vieressä on Raide-Jokerin pysäkki, metroasema, Aalto-yliopiston kirjasto ja muut keskeiset kampusalueen rakennukset. Väylä on liian kapea näin vilkkaan jalankulkualueen pääväyläksi.

Päivitys: Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman 13.4.2016.

Tagit:, , , , ,