Kommentti Kruunusiltojen katusuunnitelmaluonnoksista

Kruunusillat-hankkeessa suunnitellaan raitiovaunu-, kävely- ja pyöräliikenteen yhteyttä kantakaupungista Laajasaloon. Toteutuessaan yhteys kulkisi kolmea siltaa pitkin Hakaniemestä Kalasataman ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan. Siltasuunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.2., minkä jälkeen hankkeeseen liittyvät katusuunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 26.2. asti.

Uusi autoton liikenneyhteys Itä-Helsingin ja kantakaupungin välillä olisi merkittävä täydennys kestäviin liikennemuotoihin perustuvaan liikenneverkkoon. Laadukkaasti toteutettu yhteys nostaisi joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia todennäköisesti huomattavasti nykyisestä. Pyöräliikenteen kannalta laadukas toteutus tarkoittaisi baanatasoisille väylille asetettujen suunnittelukriteereiden noudattamista.

Baanojen verkkosuunnitelmassa on asetettu baanoille muun muassa seuraavia laatukriteereitä:

  • Baanoilla erotellaan jalankulku aina omalle väylänosalleen rakenteellisesti.
  • Baanat pyritään suunnittelemaan suoriksi ja mahdollisimman tasaisiksi.
  • Baanojen tavoitepoikkileikkaus on 4,0 m. Mitta ei sisällä jalankulun tilaa, erotuskaistaa tai muuta turvaetäisyyttä esimerkiksi kiinteään esteeseen. Poikkeustapauksena poikkileikkaus voi olla 3,0 m.

Kruunusillat-hankkeen suunnitelmat eivät kaikilta osin täytä näitä kriteereitä. Suunnitelmaluonnoksissa kulkumuodot on erotettu rakenteellisesti vain osalla katuosuutta, Korkeasaaren pysäkin kohdalla pyörätie siirtyy kiskojen yli puolelta toiselle jyrkästi mutkitellen ja pyörätien leveys on kaikkialla selvästi alle neljä metriä ja kapeimmillaan kolme metriä. HePon kommentissa kiinnitetään huomiota erityisesti näihin puutteisiin.

Jotta mittavasta siltainvestoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, tulee yhteyden laadukkuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Laadukkaampi yhteys houkuttelee enemmän käyttäjiä ja muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia. Lisäksi leveillä ja sujuvilla väylillä varaudutaan tulevaisuudessa kasvaviin pyöräliikennemääriin.

Lisätietoa siltahankkeesta:
http://www.uuttahelsinkia.fi/kruunusillat

Havainnevideo Kruunusilloista:
https://youtu.be/OHpMSUnc_Ok

Hankkeesta ei ole vielä rakentamispäätöstä. Rakentamispäätös tehdään mahdollisesti syksyllä 2016.

2016-kruunusillat-havainne-ilmakuva

Päivitys: Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vastine HePon kommenttiin selviää vuorovaikutusraportista.

Tagit:, ,