Muistutus Helsingin yleiskaavasta

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on valmistunut. Kaavan valmistelussa erityisen paljon keskustelua on herättänyt moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttaminen kaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Tavoitteena on vapauttaa osa autoliikenteelle vuosikymmeniä sitten varatusta maa-alasta asuntojen ja työpaikkojen rakentamiseen. Syntyvä kaupunkirakenne on tiivistä ja mahdollistaa palveluiden ja kattavan joukkoliikenteen tarjonnan kadun asukkaille.

Tiiviissä kaupungissa työ- ja asiointimatkat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin hajanaisessa kaupunkirakenteessa, joten entistä useampi kaupunkilainen voi liikkua useammin jalan ja pyörällä. Pidempiä matkoja varten on puolestaan tärkeää kehittää joukkoliikennettä, ja yleiskaavassa esitetäänkin koko kaupungin kattavaa laajaa pikaraitiotieverkkoa. Kaikki tämä on kulkumuotojen priorisoinnin mukaista: Helsingissä halutaan edistää kestäviä liikkumismuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Kaupunkirakenteen hajautumisen lisäksi moottoritiemäiset autoliikenteen väylät aiheuttavat merkittävän estevaikutuksen kaupunginosasta toiseen liikkuville. Sillat ja alikulkutunnelit lisäävät korkeuseroja ja tekevät näin pyöräilystä vaivalloisempaa. Väylien muuttaminen kaduiksi vähentää merkittävästi tätä estevaikutusta, mikä lisää pyöräilyn sujuvuutta ja houkuttelevuutta.

Helsingin uuden yleiskaavan teemakartassa on ensimmäistä kertaa esitetty pyöräliikenteen pääväyläverkko muiden liikenneväylien rinnalla.

Helsingin uuden yleiskaavan teemakartassa on ensimmäistä kertaa esitetty pyöräliikenteen pääväyläverkko muiden liikenneväylien rinnalla.

Pyöräilyn kannalta erityisen ansiokasta yleiskaavaehdotuksessa ovat pyöräilyn laatukäytävät eli baanat, jotka ensimmäistä kertaa on otettu mukaan yleiskaavan oikeusvaikutteiseen liitekarttaan tie-, katu- ja raidelinjausten rinnalle. Baanaverkko on suuntaa antava, eli väylien yksityiskohtaisiin linjauksiin voi vielä tulla muutoksia. Pyöräilyn huomiointi näin merkittävällä tavalla kuitenkin osoittaa, että pyöräliikenne ymmärretään yhtä tärkeäksi liikennemuodoksi kuin muutkin liikennemuodot.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. HePo jätti kaavaehdotuksesta muistutuksen, jossa kiitetään baanaverkon sisällyttämistä oikeusvaikutteiseen liitekarttaan sekä pyöräilyn huomioimista kantakaupunkimaisilla alueilla. Lisäksi HePo toivoo, että baanaverkon reitit toteutettaisiin mahdollisimman pitkinä yhtenäisinä kokonaisuuksina, jotta ne palvelisivat selkeinä yhteyksinä kaupunginosasta toiseen, eivätkä vain erillisinä osuuksina eri puolilla kaupunkia. Muistutuksessa todetaan myös, että vaikka kaupunkibulevardit ovat merkittävä parannus kaupunkiympäristöön, niitä ei pitäisi toteuttaa kattamalla olemassa olevat väylät betonikannella. Tällainen ratkaisu vähentäisi merkittävästi kaupunkibulevardien tuottamia hyötyjä mm. tunnelien suuaukkojen estevaikutuksen vuoksi.

Tarkemmin yleiskaava-aineistoon voi tutustua kaupungin sivuilla: http://www.yleiskaava.fi/

HePo on ottanut kantaa yleiskaavaan aikaisemminkin. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2015, jolloin HePo jätti kaavasta mielipiteen.

Tagit:, , , ,