Kommentti Raide-Jokerin liikenteen yleissuunnitelmasta

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Raitiolinjan rakentaminen vaikuttaa pyöräliikenteen järjestelyihin lähes koko linjan pituudella. Radan varteen on suunnitteilla täysin uutta pyöräliikenteen väylää ja katuverkon yhteydessä kulkiessaan radan vierellä kulkevia pyöräteitä parannetaan ja joitain osuuksia yksisuuntaistetaan. Lisäksi ratalinjan liikennesuunnitelma vaikuttaa monissa paikoissa pyöräliikenteen laatukäytävä- eli baanaverkkoon niin Helsingissä kuin Espoossakin.

Ratalinjan ja siihen välittömästi liittyvien liikenneratkaisuiden alustava suunnitelmaluonnos oli kommentoitavana kesäkuussa 2015. HePo jätti tuolloin suunnitelmasta kommentin:
https://www.hepo.fi/2015/06/19/kommentti-raide-jokerin-liikennesuunnitelmaluonnoksesta/

Syksyn aikana suunnittelu on edennyt ja hankesuunnittelun osana laadittavan liikenteen yleissuunnitelman luonnos valmistui marraskuussa. Suunnitelmaluonnos oli kommentoitavana 16.11.-5.12.2015. Suunnitelmassa esitetään muun muassa radan sijainti, pysäkkien paikat, katujen kaistajärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä valo-ohjatut risteykset.

Aiemmin kesällä kommentoitavana olleeseen versioon verrattuna suunnitelmiin on tehty jotain parannuksia, mutta niissä on edelleen paljon kehitettävää. HePo jätti suunnitelmasta kommentin, jossa mm. kiitetään pyöräteiden yksisuuntaistamista, pyöräliikenteen paikoitellen selkeää erottelua jalankulusta sekä nykyaikaisia liikenneympyröitä. Parannusehdotuksia esitetään mm. pysäkkijärjestelyihin, ajolinjoihin risteyksissä ja liikennejärjestelyiden selkeyteen väylätyypin muuttuessa kaksisuuntaisesta yksisuuntaiseksi. Lisäksi kommentissa kiinnitetään huomiota yhteystarpeisiin mm. Viikin Prismalle sekä pyöräilyn laatukäytävän linjaukseen erityisesti Kehä I:n ja Turunväylän liittymäalueella.

HePon kommentti Raide-Jokerin liikenteen yleissuunnitelmasta

Raide-Jokeri-hankkeen kotisivut: http://raidejokeri.info/

Suunnitelmaluonnokset:

Tagit:, , , ,