Muistutus Töölön/Helsinginkadun länsipään katusuunnitelmasta

Helsinginkadun länsipään pyörätiesuunnitelmat etenivät luonnosvaiheesta varsinaisiin suunnitelmiin. HePo antoi jo joulukuussa 2014 kommenttinsa luonnoksista.

Helsingin Polkupyöräilijät suhtautuu positiivisesti Helsinginkadun pyörätien parannuksiin erityisesti yksisuuntaistamisen osalta. Kiitämme suunnitelmaluonnoksiin HePon jättämien kommenttien pohjalta tehtyjä parannuksia. Katusuunnitelmassa on kuitenkin muutama ongelmakohta, joihin toivomme korjauksia.

Seuraavien linkkien takaa löytyy niin suunnitelmakuva kuin HePon muistutuskin.