Mielipide Helsingin yleiskaavaluonnokseen

Helsingin uusi yleiskaavaluonnos oli kommentoitavana 27.2.2015 asti. HePo jätti mielipiteen yleiskaavaluonnokseen.

Yleiskaavaluonnos on pääosin edistyksellinen ja linjassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Yleiskaavan perusajatus kaupungin tiivistämisestä ja kestävien liikennemuotojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, priorisoimista on kannatettava. Tiivis kaupunkirakenne tukee pyöräilyn edistämistä, kun palvelut, työpaikat, oppilaitokset ja asuminen ovat lähempänä toisiaan. Moottiritiemäisten alueiden muuttaminen bulevardeiksi parantaa paikkojen saavutettavuutta ja hitsaa eristyneet kaupunginosat jälleen yhteen. Yhtenäinen rantaraitti, rantojen varaaminen yhteiseen käyttöön, on tärkeä kaupunkitilan tasa-arvoisuutta lisäävä linjaus.

Jotkut yleiskaavan osat sotivat kuitenkin yleiskaavan perusperiaatteita vastaan. Erityisesti vanhentuneiden autotunnelivarausten pitäminen yleiskaavassa on ristiriidassa sen kanssa, että kaupunkia kehitettäisiin aidosti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla. Lisäksi pyöräilyn baanaverkko puuttuu yleiskaavasta. HePo kiinnitti huomiota myös hämmentävään käsitteeseen ”katettu kaupunkibulevardi”.

HePon mielipide on luettavissa täällä.

Lisätietoa yleiskaavasta: http://www.yleiskaava.fi/

Tagit: