Anna palautetta auraamattomista pyöräteistä

Sujuva ja turvallinen pyöräily edellyttää talvisin pyöräväylien laadukasta kunnossapitoa. Talvipyöräilyn yleistymiseksi kaupungeilta ja urakoitsijoilta vaaditaan oikeanlaista otetta, jotta pyöräliikenteen väylät todella saadaan pidettyä liikennöitävässä kunnossa. Talvipyöräilyolosuhteiden parantumista vauhdittaakseen HePo kannustaa kaikkia kaupunkilaisia aktiivisesti ilmoittamaan havaitsemistaan talvikunnossapidon puutteista vastuutaholle. Yhteystiedot koottuna alla.

Kulosaarentie on parasta A-luokkaa. Kuva: Hannu Oskala 1.2.2015

Kulosaarensilta on parasta A-luokkaa. Kuva: Hannu Oskala 1.2.2015

HELSINKI

ESPOO

VANTAA

KAUNIAINEN

LIIKENNEVIRASTO

  • Moottori-, kehä- ja maanteiden varsilla kulkevat pyörätiet
  • Tienkäyttäjän linja: puh. 0200 2100 (24 h/vrk)
  • Palautelomake

Tagit:,