Jäsentiedote 50/2014

HePolle uusi puheenjohtaja ja hallitus, Ajankohtaisia liikennehankkeita, Hely-kuulumisia, Vastaa kyselyihin, Työkaluja pyöräilyn edistämiseen, Pyöräilybarometri…

Helsingin Polkupyöräilijät ry:n jäsentiedote – Viikko 50/2014
*********************************************************************

 1. Matti Kinnunen valittiin HePon uudeksi puheenjohtajaksi
 2. Liikenneoikeuspäivässä keskusteltiin tieliikennelain uudistuksesta 12.11.2014
 3. Hämeentien pyöräväylien suunnittelu käynnistyi
 4. Musiikkitalon ympäristön liikennejärjestelyistä keskusteltiin 5.11.2014
 5. Ajankohtaisia katu- ja liikennesuunnitelmia
 6. Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos lausuntokierroksella
 7. Helyn syyskokouskuulumiset
 8. Hely kirjelmöi urheilutapahtumien liikennejärjestelyistä Palloliitolle ja Stadion-säätiölle
 9. Vastaa Helyn sidosryhmäkyselyyn 17.12.2014 mennessä
 10. Espoo kysyy asukkaiden toiveita tulevaisuuden asuinympäristöistä ja virkistysalueista
 11. Presidenttipari tapasi Suomi Pyöräilee -työvaliokunnan edustajia
 12. Oupo ohjeistaa: Lukitse pyöräsi oikein
 13. Koulutusta ja työkaluja pyöräilyn terveysvaikutusten arviointiin ja työmatkaliikunnan edistämiseen
 14. Pyöräily- ja liikkumistapabarometrien tuloksia
 15. Kansainvälinen pyörämatkailutapaaminen Italiassa 14.-21.6.2015
 16. Ajankohtaisia linkkejä

*********************************************************************

1. Matti Kinnunen valittiin HePon uudeksi puheenjohtajaksi

HePo on saanut uuden puheenjohtajan 28.11. pidetyssä syyskokouksessa. Kokous valitsi hallituksen jäsen Matti Kinnusen neljä vuotta HePoa johtaneen Janne Nurmisen seuraajaksi. Matti on pitkän linjan retkipyöräilijä, joka on viimeisten kymmenen vuoden aikana innostunut työmatkapyöräilystä ja pyöräilyn edistämisestä. HePossa Matti on toiminut hallituksessa vuoden 2014 alusta, ja lisäksi hän on osallistunut toimintaan retkivetäjänä, lenkeillä ja liikennepoliittisessa toiminnassa. Järjestökokemusta Matilla on Roihuvuori-Seuran puheenjohtajuudesta ja Open Knowledge Finlandin perustamisesta. Mattia voi seurata Facebookissa ja blogeissa http://fillaristi.fi ja http://fillariajatus.blogspot.com.

Puheenjohtajan lisäksi syyskokouksessa valittiin hallitus, päätettiin jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden palkkioiden suuruus vuodeksi 2015 sekä hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2015.

Hallituksessa jatkaa Tapio Keihänen kaksivuotiskautensa toiselle puoliskolle. Erovuorossa olleista jäsenistä hallitukseen valittiin Timo Hast, Janne Nurminen, Jari Kirjalainen, Otso Kivekäs, Satu Leppänen ja Marjut Ollitervo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lydia Palo. Henkilöjäsenmaksu 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 200 euroa päätettiin pitää ennallaan. Samoin luottamushenkilöiden palkkiot säilyvät muuttumattomina. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat ladattavissa:

2. Liikenneoikeuspäivässä keskusteltiin tieliikennelain uudistuksesta 12.11.2014

Liikenne- ja viestintäministeriö, Itä-Suomen yliopisto ja Liikenneoikeusyhdistys ry järjestivät marraskuussa järjestyksessä neljännen liikenneoikeuspäivän. Tilaisuudessa käsiteltiin tieliikennelain kokonaisuudistusta. Uudistuksen yksi tavoite on kävelyn ja pyöräilyn aseman parantaminen. Pyöräilijöitä koskevista lakimuutostarpeista oli puhumassa Pyöräliiton puheenjohtaja Otso Kivekäs. Muutostarpeita ovat mm. väistämissääntöjen selkeyttäminen, pyörätiellä pysäköinnin kieltäminen, mahdollisuus pyöräillä yksisuuntaista katua molempiin suuntiin sekä epäselvän kypäräpykälän poistaminen laista.

3. Hämeentien pyöräväylien suunnittelu käynnistyi

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Hämeentien tulevaisuutta koskevan yleisötilaisuuden 26.11. infokeskus Laiturilla. Tilaisuudessa kaupunkilaiset saivat tavata suunnittelijoita sekä esittää omia ideoitaan ja näkemyksiään kolmesta eri suunnitelmavaihtoehdosta. Alueen asukasyhdistykset, yrittäjät sekä autoilijoiden ja pyöräilijöiden edustajat pitivät tilaisuudessa erilliset puheenvuorot. HePoa oli edustamassa varapuheenjohtaja Marjut Ollitervo. Asukasyhdistykset, yritykset ja HePo pitivät parhaana vaihtoehto C:tä, jossa autoliikenteen läpiajo ohjataan kokonaan Sörnäisten rantatielle Hakaniemen ja Kurvin välillä, ja Hämeentiestä tehdään joukkoliikennekatu.

Hämeentien suunnitelmavaihtoehtoja voi edelleen kommentoida osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/hameentie.
Pyöräkaista Hämeentielle -kuntalaisaloite on kerännyt jo yli 12 000 nimeä. Äänioikeutetut helsinkiläiset voivat allekirjoittaa aloitteen osoitteessa http://hämeentie.fi.

4. Musiikkitalon ympäristön liikennejärjestelyistä keskusteltiin 5.11.2014

Musiikkitalo kutsui HePon mukaan kokoukseen marraskuun alussa kommentoimaan ja ideoimaan Musiikkitalon saattoliikenteen järjestelyitä. Kokouksessa oli läsnä HePon lisäksi Helsingin taksitarkastajat ja erinäisiä liikuntavammaisia edustaneita tahoja.

Musiikkitalon tilaisuudet aiheuttavat päivittäin satoja saatto- ja noutomatkoja takseille ja nykyiset liikenneratkaisut eivät ole toimivia. Musiikkitalon molemmin puolin kulkee vilkkaat pyörätiet, jolloin taksiliikenteen kanssa syntyy usein vaaratilanteita. Samoin vaaratilanteita syntyy pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kanssa.

Mannerheimintielle suunnitellaan uusia pyöräteitä ja -kaistoja Musiikkitalon kohdalle. Musiikkitalo taas suunnittelee tekevänsä pysäkkimäisen taksien jättöpaikan Mannerheimintien puolelle. Tämä helpottaa ongelmaa, mutta toisaalta ratkaisu pakottaa taksit kääntymään tulevan Mannerheimintien pyörätien yli. Alkuperäisessä suunnitelmassa kääntymiskulma oli hyvin loiva, jolloin väistämisvelvollisilla kuljettajilla, erityisesti invataksien tapauksessa on hyvin vaikeata havainnoida takaa tulevia pyöräilijöitä. HePo ehdotti, että kulmaa jyrkennettäisiin.

Keskustelussa oli myös ehdotus, että invataksiliikenne siirrettäisiin Finlandiatalon pysäköintihalliin, jolloin sekä taksiliikenne että pyöräliikenne todennäköisesti sujuvoituisi.

Palaveri käytiin läpi hyvässä hengessä, mutta varsinaisia päätöksiä ei vielä tehty. HePo ilmoitti olevansa kiinnostunut kommentoimaan suunnitelmia jatkossakin.

5. Ajankohtaisia katu- ja liikennesuunnitelmia

HePo otti marraskuun aikana kantaa kolmen alueen katusuunnitelmiin. Helsinginkadun itäpäähän on suunnitteilla yksisuuntaiset pyöräkaistat Hämeentien ja Kaarlenkadun välille. Kalasataman keskuksen ympäristöön on niin ikään suunnitteilla nykyaikaisia pyöräteitä ja -kaistoja mm. Hermannin rantatielle. Perusperiaatteiltaan suunnitellut ratkaisut ovat hyviä, mutta HePon kannanotoissa kiinnitetään kuitenkin huomiota lukuisiin parannusta kaipaaviin yksityiskohtiin. Kolmas kannanotto kohdistui Vantaalla sijaitsevaan Tapaninkyläntien ja Valimotien risteykseen. Yksi pyöräilyn laatureiteistä eli baanoista on linjattu kulkemaan kyseisen risteyksen kautta, mutta sitä ei oltu suunnitelmassa huomioitu. HePon kannanotossa vaaditaankin risteysjärjestelyihin parannuksia. Tarkemmin näistä suunnitelmista ja kannanotoista voi lukea HePon kotisivuilta: https://www.hepo.fi/pyora-ja-liikenne/kannanotot/

Helsingissä ja Espoossa on parhaillaan nähtävillä useita eri suunnitelmia:

Lisäksi aiemmin marraskuussa Espoossa nähtävillä olleet Merituulentien suunnitelmat Niittykummun metroaseman kohdalla ovat aiheuttaneet paljon keskustelua Facebookissa ja Kaupunkifillari-blogissa. Suunnitelman mukaan Merituulentien ja Haukilahdenkadun risteykseen tulisi pyörätien poikki kahdeksan perättäistä reunakiven ylitystä. Suunnitelmiin voi tutustua Espoon sivuilla. Keskustelua voi käydä Kaupunkifillari-blogissa. Espoon tekninen lautakunta käsittelee Merituulentien suunnitelmia 17.12.

6. Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos lausuntokierroksella

HSL:n laatima Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämistä ja käyttöä. Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet korostavat seudun saavutettavuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Suunnitelman laatiminen pohjautuu lainsäädäntöön.

Yhtenä HLJ 2015 -strategian tavoitteena on nostaa kestävien kulkutapojen palvelutasoa. Pyöräilyn kannalta tämä merkitsee laadukkaan seudullisen pääpyöräilyverkon toteuttamista, pysäköinti-, informaatio- ja kunnossapitopalveluiden kehittämistä sekä seudullista pyöräilyn seurantamenetelmän määrittämistä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmistunut syksyn aikana ja se on parhaillaan nähtävillä lausuntoja varten. Suunnitelmaan voi tutustua HSL:n sivuilla osoitteessa https://www.hsl.fi/hlj.

7. Helyn syyskokouskuulumiset

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen (Hely) syyskokous pidettiin 24.11. Helsingin Moottoripyöräilijäkerhon tiloissa Tapanilassa. HePoa kokouksessa edusti hallituksen jäsen Matti Kinnunen. Kokouksen virallinen osuus oli lyhyt, mutta sen jälkeen keskustelu kävi vilkkaana samoista aiheista kuin hepolaistenkin kesken: omituisista liikennejärjestelyistä, huonosti merkityistä työmaista ja liikenteessä törttöilystä. Lue Matin kokouskuulumiset hänen blogistaan: http://fillariajatus.blogspot.fi/2014/11/liikenturvallisuusyhdistyksen.html

8. Hely kirjelmöi urheilutapahtumien liikennejärjestelyistä Palloliitolle ja Stadion-säätiölle

Urheilukadun ja Stadionkujan liittymässä tapahtui kaksi vuotta sitten auton ja pyöräilijän törmäys, jota käsiteltiin oikeudessa viime keväänä. Onnettomuuden aikaan alueella oli yleisötapahtuma, jonka liikenteenohjaajat olivat kulkulupia tarkastaessaan pysäyttäneet Stadionkujalle kääntyneen auton poikittain pyörätielle. Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen (Hely) tietojen mukaan urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt ovat muulloinkin aiheuttaneet vaaratilanteita ja onnettomuuksia Urheilukadun pyörätietä kulkeville pyöräilijöille. Hely lähestyi urheilutapahtumia järjestäviä Suomen Palloliittoa ja Stadion-säätiötä kirjeitse marraskuussa. Kirjeessä toivotaan tapahtumajärjestäjien kiinnittävän huomiota liikennejärjestelyihin ja muistutetaan liikenteenohjaajien vastuusta. Lue kirje kokonaisuudessaan osoitteessa http://hely.fi/urheilutapahtumien-aikaiset-liikennejarjestelyt/.

9. Vastaa Helyn sidosryhmäkyselyyn 17.12.2014 mennessä

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys (Hely) on laatimassa uutta toimintastrategiaa. Strategiatyön pohjaksi sidosryhmiltä kysytään näkemyksiä toiminnan suuntaamisesta. Vastausaikaa on 17.12. asti. Kyselyssä kysytään mm. sekä nykyisten että suunnitteilla olevien toimintamuotojen tärkeyttä.

Kysely on kaikille avoin. Vastaaminen ei edellytä asiantuntemusta, vaan kyselyyn voi vastata sen mukaan millaista liikenneturvallisuustyötä toivoisi yhdistyksen tekevän tulevaisuudessa. Kyselyyn voi osallistua osoitteessa http://hely.fi/sidosryhmakysely/.

10. Espoo kysyy asukkaiden toiveita tulevaisuuden asuinympäristöistä ja virkistysalueista

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt kaksi verkkokyselyä, jotka liittyvät tulevaisuuden asuinympäristöihin ja virkistyksen toiveympäristöihin Espoossa. Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua keskusteluun tulevasta kaupunkiympäristöstä. Samalla lisätään kaavoituksessa käytettävää arvokasta asukastietoa. Kyselyjen tuloksia käytetään hyväksi asema- ja yleiskaavoituksessa. Kyselyt ovat avoinna 28.2.2015 asti.

Asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvän kyselyn tarkoituksena on selvittää asukkaiden näkemyksiä siitä, minkälainen on espoolainen kaupunkiympäristö tulevaisuudessa. Virkistysalueita koskevalla kyselyllä puolestaan pyritään selvittämään, miten nykyiset virkistysalueet ja -reitit palvelevat asukkaita ja minkälaisia toiveita asukkailla on niiden kehittämiseen.

11. Presidenttipari tapasi Suomi Pyöräilee -työvaliokunnan edustajia

Suomi Pyöräilee -työvaliokunnan edustajat Antero Naskila, Jari Elamo ja Matti Hirvonen tapasivat presidenttiparin 24.10. Mäntyniemessä. Tapaamisessa keskusteltiin pyöräilyn edistämisestä ja samalla presidenttiparille lahjoitettiin Helkaman valmistamat polkupyörät. Suomalaisvalmisteisen polkupyörän lahjoittaminen on jo presidentti Kekkosesta lähtien jatkunut perinne. Presidentti Niinistö suoritti heti pienen onnistuneen koeajon Mäntyniemen aulassa.

Presidentti Niinistö korosti turvallisen ja sujuvan hyötypyöräilyn merkitystä. Lisäksi keskustelussa painotettiin, että liian vähäisen liikkumisen aiheuttamat terveysongelmat voidaan ratkaista kustannustehokkaimmin arkiliikunnalla, kuten kävelyllä ja pyöräilyllä. Terveyshyötyjen lisäksi esille nostettiin muitakin pyöräilyn edistämisen hyötyjä, kuten aikasäästöt ihmisten päästessä sujuvammin matkansa kohteeseen, elinkeinoelämän vilkastuminen pyöräilyä ja jalankulkua suosivilla alueilla ja tuottavuuden kasvu sairaspäivien vähentyessä.

Tapaamisessa esille nousi myös suomalaisen polkupyöräteollisuuden haasteet kansainvälisessä kilpailussa. Presidentti Niinistö piti ilahduttavana poikkeuksena sitä, että Jopo-polkupyörien valmistus siirrettiin vuonna 2010 Taiwanista takaisin Suomeen.

Tiedote Pyöräilykuntien verkoston sivuilla

12. Oupo ohjeistaa: Lukitse pyöräsi oikein

Oulun polkupyöräilijät (Oupo) on tehnyt kaksi erinomaisen havainnollistavaa videota siitä, miten ja millaisella lukolla pyörä kannattaa lukita. Ensimmäisessä osassa opastetaan oikeanlainen kiinnitys kiinteään telineeseen. Toisessa osassa havainnollistetaan erilaisten lukkotyyppien kestävyyttä. Mikä lukkotyyppi kestää liikennemerkkitolpalla vääntämisen? Entä mikä vasaroinnin?

Helsingin Sanomat kirjoitti lisääntyneistä pyörävarkauksista joulukuun alussa: ”Pyörävarkauksien määrä nousemassa jopa vuosikymmenten ennätykseen

13. Koulutusta ja työkaluja pyöräilyn terveysvaikutusten arviointiin ja työmatkaliikunnan edistämiseen

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää talven ja ensi kevään aikana verkon välityksellä etäkoulutuksia kehittämänsä HEAT-työkalun käytöstä. HEAT (Health Economic Assessment Tool) -työkalu on tarkoitettu kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten tuottamien taloudellisten hyötyjen arviointiin. HEAT-työkalua on rakennettu WHO:ssa kansainvälisen huippututkijoiden ryhmän kanssa jo noin kymmenen vuotta, Suomesta mukana on ollut UKK-instituutti. Useat suomalaiset kunnat ovat jo ehtineet hyödyntää HEAT-työkalua pyöräilyn taloudellisten hyötyjen arviointiin. WHO:n etäkoulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisätietoa HEAT-työkalusta ja koulutuksista: http://www.heatwalkingcycling.org/training/

Turun kaupungin Liikettä työmatkaan! -hankkeessa seurattiin kaupungin työntekijöiden työmatkaliikkumista ja kerättiin tietoa työmatkaliikunnan terveysvaikutuksista. Hankkeen eräs konkreettinen toimenpide oli laatia Työmatkaliikunnan työkalupakki niin työnantajien kuin työntekijöidenkin käyttöön. Työkalupakista molemmat osapuolet voivat etsiä itselleen sopivia toimenpiteitä työmatkaliikunnan edistämiseen. Työmatkaliikunnan työkalupakki löytyy osoitteesta http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=538831&nodeid=19130.

HSL:n kuluttajille suunnattu liikkujatyyppikysely Kulkutapalaskuri sekä työpaikoille suunnattu henkilöstön työmatkakysely Työmatkalaskuri ovat valmistuneet. Kulkutapalaskuri määrittelee eri kulkutapojen käytön perusteella, mikä on vastaajan liikkujatyyppi työ- tai koulumatkoilla sekä muilla matkoilla. Työmatkalaskuri puolestaan on työpaikkojen käyttöön tarkoitettu työkalu. Työnantaja saa laskurin avulla konkreettista tietoa työntekijöidensä työ- ja työasiamatkoista, niihin liittyvistä kehittämistarpeista sekä keinoista, joilla niitä voi muuttaa fiksummiksi. Kerätyn tiedon pohjalta voi esimerkiksi laatia yrityksen liikkumissuunnitelman. Laskurit löytyvät HSL:n sivuilta.

14. Pyöräily- ja liikkumistapabarometrien tuloksia

Joulukuun alussa julkaistiin kahden liikkumista käsitelleen kyselytutkimuksen tulokset: Helsingin pyöräilybarometri ja EU-kansalaisten liikkumistottumuksia käsitellyt Eurobarometri.

Helsingin teettämässä Pyöräilybarometri 2014 -tutkimuksessa selvitettiin kaupunkilaisten asenteita pyöräilyä kohtaan. Lisäksi selvitettiin, miten usein helsinkiläiset pyöräilevät, keitä pyöräilevät asukkaat ovat ja mitä mieltä he ovat Helsingin pyöräilyolosuhteista. Tulokset ovat varsin positiivisia, sillä tutkimuksen mukaan 95 prosenttia kyselyyn osallistuneista helsinkiläisistä suhtautuu pyöräilyn edistämiseen myönteisesti. Lisäksi pyöräily koetaan käteväksi liikkumistavaksi, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja kuntoon. Valtaosa pyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina, joskin pyöräilyn sujuvuudessa ja etenkin turvallisuudessa on kuitenkin parannettavaa. Tyytymättömyyttä herättää erityisesti pyöräilyn ja jalankulun huono erottelu sekä pyöräilyreittien määrä kantakaupungissa.

Pyöräilybarometrin tuloksiin voi tutustua kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla:
http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunkisuunnitteluvirasto/pyorailybarometri-2014

Pyöräilyn suosiota mitattiin myös EU:n teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin EU-kansalaisten kulkutapavalintoja. Pyöräilyn lisäksi tutkimuksessa olivat mukana kaikki muutkin kulkutavat. Samalla selvitettiin syitä eri kulkutapavalintoihin sekä mm. mielipiteitä tiestön kunnosta. Tutkimuksen mukaan eniten pyöräillään Hollannissa (pyöräilyn osuus 36 %), Tanskassa (23 %), Unkarissa (22 %), Ruotsissa (17 %) ja Suomessa (14 %). Pyöräily valitaan useimmiten kätevyyden ja nopeuden vuoksi.

Eurobarometrin tuloksiin voi tutustua ECF:n sivuilla:
http://www.ecf.com/news/new-eurobarometer-published-8-of-eu-adult-population-uses-bicycle-as-preferred-transport-mode/

15. Kansainvälinen pyörämatkailutapaaminen Italiassa 14.-21.6.2015

Italialainen pyöräilyn ystävien järjestö FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) järjestää Italiassa joka vuosi perinteisen pyörämatkailijoiden kokoontumisen. Ensi kesänä tapahtuma järjestetään 27:nnen kerran, ja nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisenä. Tapahtumapaikkana on Peschiera del Gardan kaupunki ja ajankohtana 14.-21.6.2015. FIAB toivottaa kaikki pyöräilijät ympäri maailman tervetulleiksi nauttimaan kauniista maisemista ja hienoista pyöräilyreiteistä.

Lisätietoja (englanniksi):

16. Ajankohtaisia linkkejä

 • Svenska Yle 9.12.2014: ”Vintercyklister saknar cykelställningar
  Pyörätelineet poistetaan kaduilta talvikunnossapidon helpottamiseksi, vaikka lumesta ei ole tietoakaan. Haastateltavana Roger Sittnikow HePosta.
 • Yle Elävä arkisto 21.11.1961: ”Lasten liikennekilpailu
  Mäkelän koulun oppilaat kisasivat polkupyörällä ajamisen taidoistaan ja liikennesääntöjen tuntemuksesta – 53 vuotta sitten.
 • Pyöräilykuntien verkoston Poljin-lehden tuplanumerossa 5-6/2014 aiheina mm. tieliikennelainsäädännön muutostarpeet, uusi jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluohje, Turun Liikettä työmatkaan! -hankkeen tulokset ja pyöräilypoliittisen vaikuttamisen vihjeet ja keinot. Lataa lehti tästä: http://www.poljin.fi/sites/default/files/poljin_5-6_nettiin.pdf

Tagit:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,