Muistutus Valimotien ja Tapaninkyläntien katusuunnitelmista

Vantaan kaupunki suunnittelee muutoksia Tapaninkyläntien ja Valimotien risteyksen alueelle. Valimotiellä on ainoa Tuusulanväylän suuntainen pyörätie ja sillä kulkee merkittävä määrä Helsingin ja Vantaan välistä pyöräliikennettä.

Helsingin tuleva baanaverkko tulee käymään muutaman sadan metrin verran naapurikaupunki Vantaan puolella kyseisen risteyksen läheisyydessä. Suunniteltujen muutosten myötä baanaverkolle asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset eivät täyttyisi. Risteysjärjestelyt huonontaisivat nykyistäkin järjestelyä ja heikentäisivät niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoiden turvallisuutta.

HePo antoi vaihtoehtoisen, turvallisen ehdotuksen kyseisen alueen pyöräilyjärjestelyille. Siihen sekä edellämainittuihin suunnitelmiin voi tutustua seuraavien linkkien kautta:

Päivitys 4.1.2015: Vantaan tekninen lautakunta käsitteli Valimotien ja Tapaninkyläntien katusuunnitelmia kokouksessaan 9.12.2014. Lautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti olla käsittelemättä HePon muistutusta sillä perusteella, että HePo ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole lainsäädännön tarkoittama ”osallinen”. Lautakunta määrittelee osallisuuden kuitenkin väärin perustein Hallintolainkäyttölain 6§:n perusteella. Todellisuudessa osallisuus määritellään katusuunnitelmien yhteydessä Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n perusteella. Näin ollen lautakunnan päätös on laiton.

Päivitys 10.1.2015: HePo harkitsi valittamista asiasta hallinto-oikeuteen, mutta keskustelu Vantaan virkamiesten kanssa sai Vantaan pyörtämään päätöksensä. Katusuunnitelmat otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa tammikuun lopulla ja HePon jättämä muistutus tutkitaan.

Päivitys 30.1.2015: Vantaan tekninen lautakunta otti Valimotien ja Tapaninkyläntien katusuunnitelmat uuteen käsittelyyn kokouksessaan 20.1.2015, todettuaan, että ”laaja-alaisesti tulkiten yhdistyksen [lat.huom. HePo] voidaan sittenkin katsoa olevan vuorovaikutteisen katusuunnitteluprosessin osallinen. Em. perusteella muistutus on päätetty käsitellä tavanomaisen käytännön mukaan.

Kokouksessa päätettiin molempien katusuunnitelmien osalta seuraavaa:

Valimotien jalankulku- ja pyörätien linjausta tarkistetaan liittymän välittömässä läheisyydessä siten, että tarvittavat odotustilat saadaan muodostettua. Samalla jalankulku- ja pyörätien linjaus muuttuu jouhevammaksi ja turvallisemmaksi polkupyöräilijän kannalta. Pyöräliikenteen ja jalankulkuliikenteen erottelua liittymässä ei nähdä tarkoituksenmukaisena eikä se vastaa Vantaan hyväksyttyjä suunnitteluperiaatteita. Rakennetun sillan hyötyleveys asettaa rajoituksensa jalankulku- ja pyörätien leveydelle. Sillan omistava Helsingin kaupunki selvittänee sillan leventämis-mahdollisuutta tulevaisuudessa sillan perusparantamissuunnittelun yhteydessä.

Teknisen lautakunnnan pöytäkirjat löytyvät seuraavista linkeistä:

Tagit:, ,