Kommentti Kalasataman katusuunnitelmaluonnoksista

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii Kalasataman keskuksen ympäristössä Hermannin rantatien, Kalasatamankadun, Leonkadun ja Työpajankadun katusuunnitelmia. Katujen suunnittelu perustuu vahvistettuun asemakaavaan ja hyväksyttyyn liikennesuunnitelmaan. Katusuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2014 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan 2015. Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 29.10.–14.11.2014, jolloin HePo jätti niistä omat kommenttinsa.

Suunnittelualueen kaduista Hermannin rantatie on selkeästi pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen pääväylä, mutta muilta osin alueen pyöräliikenteen reittejä on vaikea hahmottaa. Lisäksi tulevan pyöräilyn laatureitin eli baanan linjaus on epäselvä, eikä se käy ilmi suunnitelmista. HePon muistutuksessa toivotaankin kattavamman yleissuunnitelman julkaisemista katusuunnitelmien yhteydessä, jotta alueen keskeisten liikennesuuntien hahmottaminen olisi helpompaa ja kommentointi ylipäätään olisi mahdollista.

Suunnittelualueen pyöräliikenteen ratkaisuna ovat yksisuuntaiset pyöräkaistat ja -tiet, mikä on tervetullut parannus alueen nykytilaan. Suunnitelmissa on kuitenkin lukuisia parannusta vaativia yksityiskohtia, joilla on vaikutusta pyöräilyn turvallisuuteen ja houkuttelevuuteen. Näitä ovat mm. sujuvat reitit Kalasataman metroaseman pyöräparkkiin, pyöräväylän leveys, selkeät ja turvalliset risteysjärjestelyt ja asianmukaiset hidastetöyssyt. Lisäksi HePon kommentissa painotetaan, että shared space eli jaetun tilan ratkaisu ei sovellu vilkkaisiin paikkoihin eikä etenkään pyöräliikenteen laatureitille. Ratkaisun soveltuvuutta suunniteltuun paikkaan on aina harkittava tarkoin.

HePon kommentteihin ja katusuunnnitelmaluonnoksiin voi tutustua:

Päivitys 4.1.2015: Rakennusvirasto vastasi katusuunnitelmaluonnoksista annettuun palautteeseen 31.12.2014. Ainoa suunnitelmien kommentoija oli HePo. Palautteen aiheuttamat muutokset suunnitelmiin sekä jatkosuunnitteluun vaikuttavat seikat käyvät ilmi vuorovaikutusmuistiosta:

Tagit:, ,