Muistutus Helsinginkadun katusuunnitelmasta

Helsinginkadun itäpään pyöräliikenteen suunnitelmat ovat edenneet valmiiseen katusuunnitelmavaiheeseen. Suunnitelmassa esitetään yksisuuntaisia pyöräkaistoja Kaarlenkadun ja Hämeentien väliselle osuudelle. Uudet pyöräkaistat liittyvät koko Helsinginkadun käsittävään liikennesuunnitelmaan, jonka tavoitteena on sujuva ja turvallinen pyöräliikenteen yhteys Mannerheimintieltä Hämeentielle. Tällä hetkellä pyöräliikenne on ajoradalla samassa tilassa autoliikenteen kanssa Hämeentien ja Kaarlenkadun välillä. Lisäksi pyörätie puuttuu Helsinginkadun pohjoisreunalta Mäntymäen kohdalta.

Helsinginkadun liikennesuunnitelma oli kommentoitavana syyskuussa 2013, ja kadun itäpään katusuunnitelmaluonnos puolestaan syyskuussa 2014. HePo kommentoi molempia suunnitelmia, minkä johdosta niihin tehtiin joitain parannuksia. Esimerkiksi Fleminginkadun risteykseen lisättiin pyörätaskut. HePon aiemmat kommentit löytyvät kotisivuilta:

Valmis katusuunnitelma oli nähtävillä 29.10.–11.11.2014. Suunnitelmassa esitetty pyöräkaistaratkaisu on selkeä parannus nykytilanteeseen, mutta joitain parannusta kaipaavia yksityiskohtiakin löytyi. Esimerkiksi Kaarlenkadun risteyksen itäpuolella olevassa kaarteessa on riski, että itäänpäin ajava autoilija oikaisee pyöräkaistan kautta, ja näin vaarantaa pyöräilijöiden turvallisuuden. HePo jättikin suunnitelmasta muistutuksen, jossa esitetään pyöräkaistan korottamista reunakivellä ajoradan tasoa korkeammalle em. riskikohdassa. Lisäksi muistutuksessa kiinnitetään huomiota riittävään ovenavaustilaan pyöräkaistan ja kadunvarsipysäköinnin välissä, liikennevalojen tarpeellisuuteen ja pyörätaskujen turvallisuuteen sekä huomautetaan, että vaihdokset pyöräliikenteen reittien kaksi- ja yksisuuntaisuuden välillä on suunniteltava huolella, jotta pyöräliikenne ohjautuu oikeaan suuntaan kulkevalle väylälle ja että siirtyminen oikealle väylälle on sujuva.

Tutustu HePon muistutukseen ja katusuunnitelmaan:

Päivitys 10.1.2015: Helsingin yleisten töiden lautakunta käsitteli Helsinginkadun itäpään katusuunnitelmia 9.12.2014, jolloin asia jätettiin pöydälle sekä 16.12.2014, jolloin suunnitelma hyväksyttiin. HePon muistutus ei aiheuttanut muutoksia katusuunnitelmaan, mutta päätöksen mukaan rakennussuunnitelmavaiheessa tullaan selvittämään, voiko pyöräkaistat toteuttaa punaisella asfaltilla koko suunnittelualueella. Kaupungin vastine HePon muistutukseen ilmenee kokouksen pöytäkirjasta:

Tagit:,