Lausunto Rakennustiedon taajama‐alueen jalankulku‐ ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Rakennustieto (RT) on laatinut uuden päivitetyn version taajama-alueiden jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeesta. Ohje perustuu Liikenneviraston 24.4.2014 julkaistuun Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeeseen, jonka työstämiseen HePo osallistui yhteistyössä muiden pyöräjärjestöjen kanssa. RT:n ohje sisältää monia hyviä yksityiskohtia, mutta siihen on toisaalta jäänyt useita niistä puutteista, joita Liikennevirastonkin ohjeessa esiintyy.

RT:n ohjeluonnos oli lausuntokierroksella lokakuussa 2014. HePo jätti ohjeesta lausunnon, jossa toivotaan mm. jalankulun ja pyöräilyn käsittelyä erillisinä liikennemuotoina siten, että molemmille laadittaisiin oma ohjeensa. Lisäksi lausunnossa nostettiin esiin ohjeen puutteita, kuten liikenneympyröiden ja pyöräliikenteen tilapäisjärjestelyiden puuttuminen. Lausunnossa tuodaan esiin myös yksityiskohtia, jotka koskevat mm. kulkumuotojen erottelua, väylien mitoitusperusteita, eritasoratkaisuita ja kaksisuuntaisiin pyöräteihin liittyviä turvallisuusongelmia.

HePon lausunto on luettavissa:

Tagit:, ,